Tag: 1960

Jezus + Maria + Jozef + Barbara In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Mejuffrouw THERESIA GEELEN van de Derde Orde van St. Franciscus en van