Tag: 1960

Appeven van, JohannesAppeven van, Johannes

JEZUS MARIA JOSEPH Bidt voor de ziel van zaliger Johannes Hubertus van Appeven echtgenoot van Anna Maria Petronella Hendrikx Geboren te Baexem 18 juli 1891 en voorzien van de H. Sacramenten overleden te Grathem 23 oktober 1960. Een mens die gaarne bidt heeft niets te vrezen. Voor hem is het heengaan uit dit leven geen […]

Heijnen, HelenaHeijnen, Helena

Ter vrome gedachtenis aan Helena Maria Angelina Heijnen De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 27 januari 1932. Door het H. Doopsel werd zij herboren in Christus, kreeg het goddelijk leven en werd tot kind van God gemaakt. Nog jong trof haar een ongeneeslijke. ziekte, die haar geleidelijk aan naar geest en lichaam tot machteloosheid […]

Beckers, HenricusBeckers, Henricus

Gelijk het hert verlangt naar de waterbron, zo verlangt mijn ziel naar U, o God.. TER VROME GEDACHTENIS AAN Henricus Joannes Emmanuel Beckers Lid van de aartsbroederschap der H Familie geboren te Montfort 21 februari 1934, na een langdurig, geduldig gedragen smartelijk lijden, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden, te Leveroy naar een beter […]

Roost, HendrinaRoost, Hendrina

  Jezus ‘s + Maria + Joseph + Barbara Ter vrome gedachtenis aan zaliger Hendrina Hubertina Roost Zij werd geboren te Leveroy 4 november 1877 en werd aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten, na een kort-stondige ziekte, tot een beter leven opgeroepen 15 april 1959. Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg […]

Breukers, JoannesBreukers, Joannes

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Ter vrome gedachtenis aan JOANNES HUBERTUS BREUKERS De dierbare overledene werd geboren te Kelpen Grathem 22 maart 1889. Hij werd, voorzien van de laatste H. Sacramenten, naar een beter leven opgeroepen te Leveroy 13 januari 1959. Gelukkig de mens die bij zijn dood kan terugzien op een welbesteed leven. […]

Breukers, JohannesBreukers, Johannes

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Ter gedachtenis aan Johannes Josephus Hubertus Breukers echtgenoot van MARIA CATHARINA PEETERS Lid van de H. Familie geboren 10 januari 1892 te Kelpen, overleden, gesterkt door de H. Sacramenten, in het St. Jansziekenhuis te Weert 16 december 1958 en begraven 19 dec. d.a.v. op het Kerkhof der St. […]

Breukers, JohannesBreukers, Johannes

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter gedachtenis aan Johannes Josephus Hubertus Breukers echtgenoot van MARIA CATHARINA PEETERS Lid van de H. Familie geboren 10 januari 1892 te Kelpen, overleden, gesterkt door de H. Sacramenten, in het St. Jansziekenhuis te Weert 16 december 1958 en begraven 19 dec. d.a.v. op het Kerkhof der St. Barbara parochie te […]

Raemakers, PierreRaemakers, Pierre

Ter vrome gedachtenis aan PIERRE RAEMAKERS geboren te Leveroy 16 december 1940, stierf hij. na een kort maar hevig lijden, in volle overgave aan Gods H. Wil en gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden in het St. Jansziekenhuis te Weert, 23 oktober 1958. Al vroeg kwam het lijden in dit jonge leven. Een ongeneeslijke […]

Custers, PetronellaCusters, Petronella

IK BEN DE VERRIJZENIS EN HET LEVEN JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Gedenk in Uw gebeden de viel van zaliger Petronella Hubertina Custers weduwe van PETRUS HENRICUS TRIEPELS eerder weduwe van JACOBUS COOLEN De dierbare overledene werd geboren te Haelen 25 mei 1873. Zij overleed, na een langdurig lijden, meer• malen gesterkt door […]

Geraats, HermanGeraats, Herman

„Het is een heilige en heilzame gedachte voor de overledenen te bidden.- (0.T.Boek der Machabeën) Ter vrome gedachtenis aan HERMAN HUBERT GERAATS De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 26 juni 1882. Hij werd. gesterkt door de genade-middelen der H. Kerk. tot een beter leven opgeroepen 9 april 1958. “Ik ben de verrijzenis en het […]

Gubbels, MathiasGubbels, Mathias

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter vrome gedachtenis aan Mathias Henricus Gubbels geboren te Leveroy 30 december 1906, na een geduldig gedragen lijden, gesterkt door de Genademiddelen der H. Kerk, overleden in het Sint Jansziekenhuis te Weert op 26 maart 1958. Hoe onverwacht kan God ingrijpen in het leven van een mens. Deze dierbare overledene, die […]

Timmermans, WilhelmusTimmermans, Wilhelmus

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter gedachtenis aan WILHELMUS TIMMERMANS lid van de derde Orde van de H. Franciscus weduwnaar van HELENA HUBERTINA SLAATS  geboren te Hunsel 14 oktober 1880, overleden te Leveroy 12 maart 1958, meermalen gesterkt door de genade-middelen der H. Kerk. Na zulk een werkzaam leven en de geduldige loutering van zijn laatste […]

Wetemans, WilhelmusWetemans, Wilhelmus

  Jezus – Maria – Joseph – Barbara Ter gedachtenis aan Wilhelmus Hubertus Wetemans echtgenoot van CATHARINA VERBOEKET Hij werd geboren te Grathem 11 augustus 1890, hij overleed te Leveroy 10 maart 1958, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. De dierbare overledene was een rechtschapen mens, een man van weinig woorden en wars van […]

Houben, BernardHouben, Bernard

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter gedachtenis aan Bernard Thomas Hubert Houben lid van de aartsbroederschap der H. Famille, lid van het Kerkbestuur van Sint Barbara, echtgenoot van MARIA JOANNA BIEMANS Geboren te Leveroy 26 juli 1896, na een langdurig geduldig gedragen lijden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, overleden in het Sint Jans-Ziekenhuis te […]

Frenken, WillemFrenken, Willem

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter gedachtenis aan Willem Frenken echtgenoot van Maria Catharina Janssen Lid van de H. Familie Geboren te Leveroy 14 april 1878, aldaar overleden, gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, 26 dec. 1957 In de vrede van het Kerstfeest ging hij van ons heen. Hij kon niet langer bij ons blijven. […]

Kurvers, JacobusKurvers, Jacobus

Jezus + Maria + Jozef + Barbara Ter vrome gedachtenis aan Jacobus Hubertus Kurvers echtgenoot van Anna Henrica Kessels Hij word geboren te Leveroy 24 augustus 1879, hij overleed na een langdurige ongesteldheid, meer-malen gesterkt door de genademiddelen der H.Kerk in het St. Jans- Ziekenhuis te Weert op 8 dec. 1957. Hij werd begraven op […]

Verlaek, JacobVerlaek, Jacob

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Ter vrome gedachtenis aan Jacob Lodewijk Hubert Verlaek lid van de Aartsbroederschap van de H. Familie, Weduwnaar van MARIA CATHARINA MERTENS geboren te Ittervoort 8 april 1880 en overleden in het St. Jans-Ziekenhuis te Weert, voorzien van dc laatste II. Sacramenten, 12 maart 1957. Deze dierbare overledene was […]

Custers, JantjeCusters, Jantje

                    TER GEDACHTENIS aan JANTJE CUSTERS God gaf hem ons te Kelpen 6 aug. 1950. Hij werd gedoopt aldaar in de St. Lidwinakerk. Door een droevig ongeval, voltooide hij nauwelijks 5 jaar oud, zijn levensloop op aarde op 2e Pinksterdag, 21 mei 1956, te Leveroy, alwaar […]

Sillekens, JoannesSillekens, Joannes

Ter vrome gedachtenis aan Joannes Hubertus Sillekens De dierbare overledene werd geboren te Roggel 7 januari 1886. Door het H. Doopsel werd hij één met Christus, Die hem het goddelijk leven schonk en tot kind van God maakte. Het leven had hem niet die talenten meegegeven dat hij hier kon werken en presteren zoals een […]

Wetemans, PeterWetemans, Peter

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter gedachtenis aan PETER HUBERT WETEMANS lid van de H. Familie echtgenoot van AGNES MERTENS De dierbare overledene werd geboren te Grathem 26 april 1894, door een langdurig lijden gelouterd, overleed hij, tijdig voorzien van de genademiddelen der Kerk, op 20 februari 1956 te Leveroy. „Voor Uw gelovigen, o Heer, wordt […]

Wulms, PeterWulms, Peter

JEZUS MARIA JOSEPH BARBARA Ter vrome gedachtenis aan PETER WULMS weduwnaar van ANNA CATHARINA van BOMMEL Hij werd geboren te Heythuysen 30 september 1871 en overleed, meermalen voorzien van de H.H. Sacramenten der stervenden, te Heerlen 9 januari 1956. Hij werd begraven op het kerkhof van St. Barbara te Leveroy. Van deze dierbare overledene mocht […]

OudersweekOudersweek

27 Nov. – 4 Dec. 1955 Oudersweek Onder leiding van Pater Rudolf Passionist werd hier een “oudersweek” gehouden, met als algemene thema’s opvoeding en voorlichting, daarnaast werd ook een inzicht gegeven in de moderne huwelijksproblemen voor de ouders zelf. Een juiste huwelijksbeleving, de gevaren die het goede en gelukkige huwelijksleven bedreigen in onze tijd. Dit […]

Kessels, BernardusKessels, Bernardus

JEZUS MARIA JOZEF Gedenk in uw gebeden, vooral bij de H. Mis de ziel van zaliger Bernardus Mathias Kessels Hij werd geboren te Leveroy 18 September 1882 en overleed, ten gevolge van een noodlottig ongeval, in liet ziekenhuis te Weert, 18 Juli 1955, gesterkt door de genademiddelen van de H. Kerk. De Heer is gekomen […]

Misweek 1955Misweek 1955

Onder leiding van de Z.E. Heren van Kaathoven en van den Bergh, Norbert van Heeswyk, werd in onze parochie een misweek gehouden. Hoewel reeds laat in het seizoen, lag het werk op het land, tengevolge van de langdurige winter, nog geheel stil. Zo konden de parochianen allen meedoen. Door stil, zonnig winterweer, waarin de milde […]

Pieter Antoon TimmermansPieter Antoon Timmermans

JEZUS • MARIA • JOSEPH • BARBARA Ter vrome gedachtenis aan Pieter Antoon Timmermans weduwnaar van Petronella Columans Geboren 22 October 1868 te Kessel, overleden, meermalen voorzien van de HH Sacramenten der kerk. Heijthuijsen. parochie Leveroy 10 December 1954, Do dierbare overledene, was een man van diep geloof. Hij was een bezorgde en tegelijk innig […]

Gubbels JoannesGubbels Joannes

TER VROME GEDACHTENIS AAN Joannes Hubertus Gubbels Lid van de H. Familie echtgenoot van Anna Maria van de Schoor De dierbare overledene werd geboren 6 Januari 1877 in Leveroy. Hij overleed aldaar zacht en kalm in den Heer, meermalen gesterkt door de genademiddelen der H. Kerk, op 6 Nov. 1954. De dood van deze goede […]

Jezus + Maria + Jozef + Barbara In de gebeden der gelovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Mejuffrouw THERESIA GEELEN van de Derde Orde van St. Franciscus en van de H. Familie Dierbare overledene werd geboren te Grathem 14 september 1864. Na meermalen gesterkt te zijn geweest door de Genademiddelen der H. Kerk, ging […]