Tag: 1959

PATER BAETSEN NAAR AFRIKAPATER BAETSEN NAAR AFRIKA

MAAS- EN ROERBODE PATER BAETSEN NAAR AFRIKA Dinsdag 3 november a.s. zal pater Math. Baetsen van de orde der Paters Oblaten, na een welverdiende vacantie naar de missie van Zuid-Westh Afrika vertrekken Vanuit Botterdam zal met de „Durban Castle” van de „Union Castle Line” tussen 5 en 6 uur in de avond de grote reis […]

Heijnen, HelenaHeijnen, Helena

Ter vrome gedachtenis aan Helena Maria Angelina Heijnen De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 27 januari 1932. Door het H. Doopsel werd zij herboren in Christus, kreeg het goddelijk leven en werd tot kind van God gemaakt. Nog jong trof haar een ongeneeslijke. ziekte, die haar geleidelijk aan naar geest en lichaam tot machteloosheid […]

Beckers, HenricusBeckers, Henricus

Gelijk het hert verlangt naar de waterbron, zo verlangt mijn ziel naar U, o God.. TER VROME GEDACHTENIS AAN Henricus Joannes Emmanuel Beckers Lid van de aartsbroederschap der H Familie geboren te Montfort 21 februari 1934, na een langdurig, geduldig gedragen smartelijk lijden, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden, te Leveroy naar een beter […]

Roost, HendrinaRoost, Hendrina

  Jezus ‘s + Maria + Joseph + Barbara Ter vrome gedachtenis aan zaliger Hendrina Hubertina Roost Zij werd geboren te Leveroy 4 november 1877 en werd aldaar, gesterkt door de H. Sacramenten, na een kort-stondige ziekte, tot een beter leven opgeroepen 15 april 1959. Een erekroon zijn de hoge jaren die op de weg […]

Breukers, JoannesBreukers, Joannes

JEZUS + MARIA + JOSEPH + BARBARA Ter vrome gedachtenis aan JOANNES HUBERTUS BREUKERS De dierbare overledene werd geboren te Kelpen Grathem 22 maart 1889. Hij werd, voorzien van de laatste H. Sacramenten, naar een beter leven opgeroepen te Leveroy 13 januari 1959. Gelukkig de mens die bij zijn dood kan terugzien op een welbesteed leven. […]

Geraats, PetrusGeraats, Petrus

JESUS + MARIA + JOZEF In de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger Petrus Mathias Geraats, weduwenaar van Helena Op ‘t Root, lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De overledene werd geboren te Grathem 13 December 1847 en ontsliep in den Heer te Leveroij 9 December 1933, voorzien van de […]