memorieboek tot 1960

1952

Bedevaartgangster gedood

Een bedevaart per fiets naar OL Vrouw onder de Linden te Thorn. werd Woensdagmiddag wreed verstoord toen nog geen halve kilometer na het vertrekpunt de 38-jarige mej. G. F. huishoudster van pastoor Schippers van Leveroy, leider der bedevaart. in botsing kwam met een vrachtauto. Zij bleef zwaar gewond op de

Pastoor M. Penders overleden

MAASTRICHT, 25 Nov. (Eig red.) In de leeftijd van 77 jaar is in het klooster van de zusters op de Boschstraat te Maastricht overleden oud-pastoor M. J. N. H. Penders, in het 52ste jaar van zijn priesterschap. Pastoor Penders werd in 1875 te Geulle geboren. Hij werd in 1900 te

1953

DSC 03

Fraai monument van parochiegemeenschap

26 juni 1953 „Het zal allemaal weer opgebouwd moeten worden, maar ik zal het niet meer beleven”, zei ons een oud Leveroys boertje terneergeslagen toen wij in November 1944 de troosteloze ruïne van de nog vrij nieuwe parochiekerk in ogenschouw namen. Veel offers had het kleine Leveroy opgebracht om in

1954

Installatie pastoor Geurts

De parochie Leveroy heeft Zondagmiddag haar nieuwe herder, pastoor Geurts, een blijde inkomste bereid. Alle bestaande verenigingen en organisaties waren met vaandels en muziek uitgetrokken naar de ingang van het dorp, op de weg naar Kelpen. Burgemeester van Uden, omhangen met de ambtsketen en in gezelschap van burgemeester Geurts uit

Bedevaart naar Leuken

Om te voldoen aan het verlangen van H. Vader de Paus om in het Mariajaar te bedevaart te gaan naar een van de heiligdommen van. O.L. Vrouw, trok op 23 Mei 1954 in de namiddag voor het eerst in de geschiedenis des parochie, een groot aantal parochianen per fiets naar

assistent Wintraecker

Van begin Mei tot 24 Aug. Is als assistent werkzaam in onze parochie Pater H. Wintraecker C.S.Sp. missionaris uit Afrika op vacantie. Op 15 16 en 17 Aug. Heeft onder zijn leiding en stuwende kracht een missie-fancy-fair plaats, ten bate van de 2 missionarissen uit onze parochie. Pater Baetsen en

1955

Misweek 1955

Onder leiding van de Z.E. Heren van Kaathoven en van den Bergh, Norbert van Heeswyk, werd in onze parochie een misweek gehouden. Hoewel reeds laat in het seizoen, lag het werk op het land, tengevolge van de langdurige winter, nog geheel stil. Zo konden de parochianen allen meedoen. Door stil,

Oudersweek

27 Nov. – 4 Dec. 1955 Oudersweek Onder leiding van Pater Rudolf Passionist werd hier een “oudersweek” gehouden, met als algemene thema’s opvoeding en voorlichting, daarnaast werd ook een inzicht gegeven in de moderne huwelijksproblemen voor de ouders zelf. Een juiste huwelijksbeleving, de gevaren die het goede en gelukkige huwelijksleven

1956

Jeugdweek ( 5-12 Febr 1956.)

In de geest als de oudersweek werd onder leiding van Pater Bonaventure in onze parochie een zgn. jeugdweek gehouden. De opkomst was ongeveer 80 – 90%. Het was dikwijls bar koud en er stond een sterke wind op sommige avonden. Ook deze bijeenkomsten waren in de zaal. Daar was het

Korte berichten MAAS- EN ROERBODE

Korte berichten MAAS- EN ROERBODE Zaterdag 26 mei 1956 Leveroy Begrafenis Jantje Custers Onder grote belangstelling had donderdag, de begrafenis plaats, van de op 2de Pinksterdag zo tragisch om het leven gekomen Jantje Custers. In de stoet merkten wij o.a. op het voltallige onderwijzend personeel met leerlingen, de kleuters, waarbij

Pastoor Leunissen NAMED STATE K. OF C. CHAPLAIN

THURSDAY, JUNE 14, 1956 CLAFLIN CLARION, CLAFLIN. KANSAS ODIN PASTOR NAMED STATE K. OF C. CHAPLAIN Father Cornelius Leunissen, pastor of the Holy Family Catholic Church at Odin, was named State Chaplain of the Knights of Columbus last week. He was appointed by Bishop John B. Franz of the Dodge

Eervolle benoeming Leiverse pastoor

Eervolle benoeming van een Limburgs Pastoor in Amerika Father Leunissen, geboren te Geleen, lange tijd woonachtig te Leveroy, thans pastoor van de H. Familiekerk te Odin in de Amerikaanse staat Kansas, werd onlangs benoemd door zijn Bisschop tot State Chaplain van de ridders van Columbus. Het belangrijkste van deze benoeming

10 Nov. – 20 Nov. 1956 H, Missie

Door de E.E. Paters H. Moonen en J. Hick C.S.S.R. werd de grote missie in onze parochie gepredikt. De laatste missie had plaats onder het bestuur van Pastoor H. Schippers in het jaar 1947. Werd nog in de noodkerk gehouden. Door ruimtegebrek moesten toen alle oefeningen verdubbeld worden. In dit

1957

Leveroy huldigde pater Couenberg bij gelegenheid van zilveren priesterfeest

Leveroy huldigde pater Couenberg bij gelegenheid van zilveren priesterfeest Op hartelijke en indrukwekkende wijze heeft Leveroy zondagmorgen zijn zilveren priester, pater Couenberg, kapelaan der parochie, gehuldigd. Van vele huizen wapperde de nationale driekleur, terwijl dorpsstraat, kerk en verenigingsgebouw door de goede zorgen van het plaatselijke feestcomité e.a. stemmig waren versierd. In
DSC 06

Installatie Pastoor Geurts te Leveroy

De parochie Leveroy heeft Zondagmiddag haar nieuwe herder, pastoor Geurts, een blijde inkomste bereid. Alle bestaande verenigingen en orga-nisaties waren met vaandels en muziek uitgetrokken naar de ingang van het dorp, op de weg naar Kelpen. Burgemeester Van Uden, omhangen met de ambtsketen en in gezelschap van burgemeester Geurts uit

korte berichten

MAAS- EN ROERBODE Dinsdag 19 maart 1957 Leveroij Groene Kruis Op woensdag 20 maart a.s. zal de afd. Leveroij van het Limburgse Groene Kruis de dag herdenken van het 25-jarig bestaan. De dag zal worden ingezet niet een plechtige Hoogmis van dankzegging. Des avonds zal om 8 uur in de

1958

Pater Jos Conenberg voorde 3de keer naar de missie

Na gedurende 3 jaar en ruim 10 maanden als assistent (kaplaan) in onze parochie werkzaam te zijn geweest, vertrok voor de 3de keer naar de missie Pater Jos Conenberg naar de Afrikaanse missie. Hij was een priester die echt de harten van de mensen voor zich wist te winnen. Een

Pater Couenberg S.M.A. opnieuw naar de Missie

Pater Couenberg S.M.A. opnieuw naar de Missie Morgen zal pater Jos Couenberg afscheid nemen van de parochianen van Leveroy. Hij keert einde oktober van uit Amsterdam voor de derde maal terug naar de Missie van Ghana, West Afrika. Pater Couenberg, van de paters van Cadier en Keer, werd in 1932

1959

Gouden bestaansfeest van de Boerenleenbank

Gouden bestaansfeest van de Boerenleenbank. Pl. Hoogmis met preek door de geest.adv. Verder als assistenten Pastoor Janssens en Schippers (oud geest.adv.) en kapl. Wintraecker. De feestvergadering heeft plaats in de danstent die wegens de kermis op de speelplaats van de school staat. Het is er smoorheet maar dat hindert blijkbaar

Priesterwijding van de parochiaan Fath. Frans Kessels

Priesterwijding van de parochiaan Fath. Frans Kessels Mill Hill. Met de familie is de pastoor as vertegenwoordigd de parochie aanwezig bij de wijding in ket klooster Mill Hill Londen.

Vertrek pater Wintraecker

25 Aug. 1959 Vertrek pater Wintraecker. Er komt een nieuwe assistent. Pater W. Krijns, van de paters van de H. Geest.

Vertrek Father Fr. Kessels

31 Oct. 1959 Vertrek Father Fr. Kessels naar de missie in Kuching Brit. Borneo.

PATER BAETSEN NAAR AFRIKA

MAAS- EN ROERBODE PATER BAETSEN NAAR AFRIKA Dinsdag 3 november a.s. zal pater Math. Baetsen van de orde der Paters Oblaten, na een welverdiende vacantie naar de missie van Zuid-Westh Afrika vertrekken Vanuit Botterdam zal met de „Durban Castle” van de „Union Castle Line” tussen 5 en 6 uur in

Vetrek Pater M. Baetsen

3 Nov. 1959 Vetrek Pater M. Baetsen naar zijn missie aan de Okavango-rivier in Zuid-West-Afrika. (negermissie)

zomer 1959 volgens Pastoor Geurts

Het regen weer was gedurende de zomer 1959 en vooral in het najaar zeer droog en zonnig. Er viel weinig of geen en onweer was er nauwelijks. Tot lang in de herfst bleef de droogte aanhouden. De mensen hadden geen water meer in hun putten en moesten dagelijks voor hun