Tag: 1960-1

ouderweek 1960

04/12/1960

Nov. 27 – 3 Dec. Ouderweek in Leverooi. Prachtig geslaagd. Grote opkomst. Soms overweldigend. Leiders: Pater Anselmus C.P. Verdere sprekers: Dr. Timmermans Schaasberg Kakert, Luc Geurts Heerlen, Mevr. Remmen Rijs Vernooi.

memorieboek1

Parochieweek

04/12/1960

27 Nov. – 4 Dec. Werd alhier een “parochieweek” gehouden onder leiding van de Weleerwaarde Heren van de Broek en Peijs van de Norbertijnen van Harderwijk e Berne. Het weer was zacht en droog, hetgeen de opkomst ten goede kwam. De volkszang en in het algemeen de actieve deelname der gelovigen aan het Misoffer werd […]

memorieboek1

schildersbeurt voor kerk

12/11/1960

23 Nov. Nadat in het voorjaar de kerk zelf een frisse schilderbeurt had gehad werd dit werk door de firma Deneer voltooid met het afwerken van Sacristie en bijvertrekken. Vermeld moet nog worden de bestrijding van houtworm en bok-tor in het kerkgewelf door de firma Bleys uit Leiden. Garantie 20 jaar !

memorieboek1

Ottenheijm, Jacobus

17/07/1960

Jezus  Maria Joseph Barbara Ter vrome gedachtenis aan JACOBUS OTTENHEIJM echtgenoot van Helena Gertrudis Verhaegh Hij werd geboren te Helden 18 november 1900 en overleed, meermalen gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroy, 17 juli 1960. De dierbare overledene was een man, eenvoudig maar diep van geloof, oprecht van hart. een goede echtgenoot […]

Bidprentjes memorieboek1

SCHUTTERSFEEST 1960

05/07/1960

Het kranige zestal van de schutterij „St. Barbara” te Leveroy behaalde op het Oud Limburgs Schuttersfeest te Limbricht de eerste corpsprijs en daarmee de organisatie van het O.L.S. 1961 door „St. Barbara”. Na hun prestatie werden de zes stoere schutters op de schouders genomen. PN:: De 5 zichtbare op de schouders geheven succesvolle schutters zijn […]

memorieboek1

Roy Van, Wilhelmus

15/05/1960

Jezus Maria Jozef Bid voor de ziel van zaliger WILHELMUS v. ROY weduwnaar van WILHELMINA HANGX geboren te Leveroy 2 nov. 1905, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden, overl. in het St. Jansziekenhuis te Weert 15 mei 1960 en begraven te Nederweert 17 mei d.o.v. Bij alle droefheid om de dood van iemand die […]

Bidprentjes memorieboek1

Baetsen, Wilhelmus

27/03/1960

Ter vrome gedachtenis aan WILHELMUS BAETSEN Lid van de H. Familie Hij werd geboren te Heythuysen 17 november 1884. en overleed aldaar 27 maart 1960, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Hij werd begraven op het kerkhof van Sint Barbara te Leveroy. De dierbare overledene had van de goede God een blijde natuur meegekregen. […]

Bidprentjes memorieboek1

Brand Helenahoeve

08/03/1960

Bron: Leidse Courant | 8 maart 1960 | pagina 4  (4/12) — In de ruim veertigjarige „Helenahoeve” van landbouwer H. op Hey te Leveroy bij Nederweert is gistermiddag door tot nog toe onbekende oorzaak brand uitgebroken. Vooral dank zij de straffe wind kon het vuur snel om zich heen grijpen. De stallen en de schuur […]

memorieboek1

Reynders, Maria

23/02/1960

Jezus + Maria + Joseph Ter vrome gedachtenis aan Maria Catharina Wilhelmina Reynders  Lid van de 3e Orde van de H. Franciscus en van de Aartsbroederschap van de H. Familie De dierbare overledene werd geboren te Leveroy, 28 klam 1895 en overleed goed voorbereid, vrij plotseling en gesterkt door de 11. Sacramenten der stervenden in het […]

Bidprentjes memorieboek1

Kierkels, Joannes

13/01/1960

lk ben de Verrijzenis en het Leven. Ter vrome gedachtenis aan JOANNES HUBERTUS KIERKELS echtgenoot van MARIA HELENA DRENTERS Lid van de Aartsbroederschap der H. Familie Geboren te Leveroy 24 oktober 1879, na een langdurige ziekte overleden in het Sint Laurentius-Ziekenhuis te Roermond 13 januari 1960, gesterkt door de H. Sacramenten der stervenden. Na 52 […]

Bidprentjes memorieboek1

Vervolg droogteschade

01/01/1960

  1960 Naar aanleiding van den groten droogteschade in de landbouw over 1959 ontvingen alle landbouwers van Leveroy (op enkele welgestelde na, die in de vermogensbelasting vallen of meer dan 1000 gld. ink.bel. betalen) een welkome tegemoetkoming van het Rijk in de vorm van een toeslag van 100 gld. per hectare. Een late en zeldzame […]

memorieboek1