Auteur: fvdbroek

Wetemans, Leo

04/01/1945

TER GEDACHTENIS aan ons inniggeliefd zoontje Leo Wetemans, geboren te Leveroij den 6 Juni 1939 en overleden i n het Sint Jansziekenhuis te Weert den 4 Januari 1945. Zooals een bloem haar kelkje sluit, Zooals een zilver klokje luidt Als het avond wordt, heel even Zoo gingen zijne oogjes toe, Zijn stille lachje leek zoo […]

Bidprentjes

Reijnders, Henriette

07/12/1944

Jezus f Maria f Joseph f Barbara Gedenkt in Uwe gebeden en vooral bij het H. Misoffer de ziel van zaliger Henriette, Marie, Barbe Reijnders. Zij werd geboren te Leveroij 26 April 1927 en overleed aldaar, vrij onverwacht, den 7 December 1944, voorzien van de Heilige Sacramenten der Stervenden. De Heer roept wien Hij wil […]

Bidprentjes

1e mis in opgeblazen kerk

30/11/1944

Zo zag de H. Barbara Kerk van Leveroy er uit na de aftocht der duitschers. Het skelet rd. Bouw bleef staan. Het grootste gedeelte van het puin was reeds geruimd en op en tussen de ruïnes en brokstukken heeft men een versiering aangebracht voor het feest van de Eerste pl. H. mis van Pater M. […]

memorieboek1

Leveroy bevrijd !!

16/11/1944

uit het dagboek van Oosterbaan

gevonden op website www.maasniel.nl

 

Donderdag 16 november ’44 (21.00)

Ook gister heb ik maar niet geschreven, m’n handen doen s’avonds pijn. 
Gister (Woensdag) morgen kwamen hier een 50 tal tanks door, naar men zei op de terugtocht. Ook liepen er gister allerlei geruchten, dat de geallieerden hier op aan zouden komen, dat Hitler zich had teruggetrokken e.d. Alleen het feit dat de geall. over het kanaal in Wessem-Nederweert zijn, volgens de off. Berichten, waren voor ons goed, ze komen inderdaad deze kant op en Leveroy is definitief in Eng. handen. Alleen het feit, dat we vrijwel geen schieten hebben gehoord, verbaast ons. Volgens de berichten (niet officieel) ook de geall. reeds in Baexem, Heythuisen en Heel zijn, doch dit lijkt ons wel wat sterk. Ik heb vandaag om 5 gulden gewed, dat we Zondag nog niet zouden zijn bevrijd. Men is hier over ‘t algemeen zeer optimistisch, ik kan dit evenwel nog niet helemaal delen.

memorieboek1

Bevrijding Vernieling der kerk

15/11/1944

1944 Op de inval volgde dagen van betrokken rust. Hoe langer de oorlog duurde hoe groter werden de oorlogsweeën. De toenemende luchtaanvallen door geallieerden op Duitsland veroorzaakten aan velen slapelozen nachten. Maar richten ook hier schade aan. Talrijke onderduikers van elders kwamen hier een veilige schuilplaats zoeken eerst voor goed wisten de bewoners van Leveroy […]

memorieboek1

Roy van, Maria

11/11/1944

Bid voor de  voor de ziel van Maria Gertrudis van Roy Weduwe van Godfried Palmen Zij werd geboren te Leveroy 17 Juni 1868, overleed, gesterkt door dé H H. Sacramenten der Stervenden, in het Sint jansziekenhuis te Weert, en is te ELL, hare woonplaats ter aarde besteld, op 11 November 1944. Den goede strijd heb […]

Bidprentjes memorieboek1

Heeskens, Joannes

01/11/1944

Jezus – Maria – St Joseph – Barbara TER VROME NAGEDACHTENIS AAN HET ZALIG AFSTERVEN VAN Joannes Emmanuel Heeskens ECHTGENOOT VAN Helena Catharina Petronella Jansen. Hij werd geboren te Roggel 25 December 1903 en overleed door een noodlottig ongeval, nog voorzien van het H. Oliesel, te Leveroij den 1 November 1944. Een diepe ontsteltenis maakte […]

Bidprentjes memorieboek1

Kierkels, Wilhelmus

03/10/1944

Jezus + Maria + Joseph + Barbara Ter vrome nagedachtenis aan het zalig afsterven van WILHELMUS KIERKELS echtgenoot van Maria Catharina Cuypers. Geboren te Heijthuijsen den 1 Juni 1873, overleed hij na een kortstondige ziekte te Leveroy den 3 October 1944, gesterkt en geheiligd door de H. Sacramenten der Stervenden. Als zorgzame vader van een […]

Bidprentjes memorieboek1

Wijers, Josephus

30/09/1944

Jezus – Maria – Jozef – barbara Bid voor de ziel van zaligerJosephus Franciscus Hubertus WIJERS geboren te Nederweert 28 Maart 1921. Door ‘t oorlogsgeweld van mensenkinderen zeer pijnlijk verwond, en na enkele, dagen, voorzien van de h.h. Sacramenten der Stervenden, overleden in ‘t R.K. Ziekenhuis te Roermond 30 Sept. en begraven te Leveroij 4 […]

Bidprentjes memorieboek1

Alofs, Henriëtte

02/04/1944

JEZUS – MARIA – JOZEF Gedenkt in Uwe gebeden en vooral in het H. Misoffer cde ziel van zaliger Henriëtte Maria Hubertina ALOFS geboren te Leveroy 16 October 1913, overleed zij In het St. Jans Ziekenhuis te Weert 2 April 1944 voorzier van de Heilige Sacramenten der stervenden en werd 5 April d.a.v. te Stramproy […]

Bidprentjes memorieboek1

Peter Kiggen

04/02/1944

JEZUS + MARIA + JOSEF. GEDENK IN UW GEBEDEN EN VOORAL IN HET HEILIG MISOFFER DE ZIEL VAN ZALIGER PETER HUBERTUS KIGGEN Echtgenoot van Anna Maria Veugelers. Hij werd geboren te Heijthuijsen 25 Juni 1858 en overleed na een geduldig verdragen ziekte, te Leveroij 4 Februari 1944, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden. „Zalig […]

memorieboek1

Kiggen, Peter Hubertus

04/02/1944

JEZUS + MARIA + JOSEF. Gedenk in Uw gebeden en vooral in het heilig Misoffer de ziel van zaliger PETER HUBERTUS KIGGEN Echtgenoot van Anna Maria Veugelers. Hij werd geboren te Heijthuijsen 25 Juni 1868 en overleed na een geduldig verdragen ziekte, te Leveroij 4 Februari 1944, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden. „Zalig […]

Bidprentjes

1943-1944

20/01/1944

Van de aflossing van de nog bestaande schulden der kerk wegens de nog onzekere monetaire toestand van Nederland. Was men bang voor het “kapot gaan van het geld” men vreesde namelijk dat de gelden eigendom der kerk geheel of grotendeels waardeloos zou worden. Terwijl men met de schuld bleef zitten. En het zeer onaangenaam zou […]

memorieboek1

Geraeds, Peter

23/09/1943

JEZUS + MARIA + JOSEF. Bid voor de ziel van zaliger PETER JOANNES GERAEDS Echtgenoot van HELENA ROOST. Geboren te Leveroij 13 December 1883 en aldaar plotseling doch niet onvoorbereid, overleden 23 September 1943, nog onder voor-waarde voorzien van het H. Oliesel. De overledene was een braaf mensch in wien geen bedrog werd gevonden. Een […]

Bidprentjes memorieboek1

Petrus van Bommel

15/08/1943

JEZUS – MARIA – JOZEF Bid voor de rust der ziel van PETRUS LEONARD VAN BOMMEL Echtgenoot van Hubertina Wilhelmina Opheij. Geboren te Beeck (Duitschiand) 24 Maart 1897, voorzien van de laatste H. Sacramenten, overleden te Horn 15 Aug. 1943, en werd begraven 18 Augustus d. a. v. te Leveroij. Te vroeg naar menschelijke berekening […]

Bidprentjes memorieboek1

Schoor van de, Johannes

20/07/1943

JEZUS + MARIA +JOZEF Bid voor de ziel van zaliger JOHANNES CONRADUS VAN DE SCHOOR. Geboren te Leveroij 3 Januari 1924 en aldaar overleden na een smartvolle ziekte, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden, 20 Juli 1943. Blij en moedig ging hij door het jonge mooie leven. Als oudste zoon was hij de hoop van […]

Bidprentjes memorieboek1

Schoor van den, Johannes Conradus (Coen)

20/07/1943

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger JOHANNES CONRADUS VAN DE SCHOOR. Geboren te Leveroij 3 Januari 1924 en aldaar overleden na een smartvolle ziekte, voorzien van de Heilige Sacramenten der stervenden, 20 Juli 1943. Blij en moedig ging hij door het jonge mooie leven. Als oudste zoon was hij de […]

Bidprentjes

Reijnders, Jacobus

17/02/1943

Jezus + Maria + Jozef Bid voor de ziel van JACOBUS REIJNDERS weduwnaar van Maria Angelina Deckers Geboren te Heijthuijsen 16 Nov. 1866 en overleden te Leveroij den . 17 Februari 1943, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. De waarde van het leven is niet de lengte ervan, maar de wijze, waarop het besteed […]

Bidprentjes memorieboek1

Linssen – Raemaekers, Anna

06/12/1942

JEZUS + MARIA + JOZEF Bid voor de ziel van zaliger Anna Catharina Raemaekers echtgenoote van Gerardus Johannes Linssen. De dierbare overledene werd geboren te Baexem 2 October 1872 en overleed plotseling en onverwacht te Leveroij 6 December 1942, nog voorzien van het Heilig Oliesel. Niets is zekerder dan de dood, niets onzekerder dan het […]

Bidprentjes

Vliegtuig neergestort in Leveroy

31/05/1942

Source: Former/Ehemalige Website www.lostbombers.co.uk www.cwgc.org 31 mei 1942 Vliegtuig neergestort in Leveroy. De op 30 mei 1942 van het vliegveld Gravely opgestegen Wellington bommenwerper DV707 telde vijf bemanningsleden. Zij maakten deel uit van de Operational Training Unit (OTU) 26 en hadden als opdracht om in het kader van de Operatie Millennium de Duitse stad Keulen […]

memorieboek1

Diefstal fietsbanden, ongeval, veeverzekering

09/05/1942

Diefstal fietsbanden. — Dezer dagen misten de kinderen W. een fiets, ‘s Anderendaags vond men het rijwiel terug in het veld, doch de banden waren verdwenen. Ongeval. — De heer H. Frencken, die per ongeluk van zijn fiets viel, liep een hersenschudding op, zoodat hij op medisch advies eenige weken volkomen rust moet houden. Veeverzekering. — Op de alhier […]

memorieboek1

200 kg Rogge ontvreemd

13/04/1942

Leveroy. Rogge gestolen. — Bij den landbouwer L. B. Maxet werden 200 kg. rogge ontvreemd. Van de dader(s) ontbreekt elk spoor. Bron: Limburger koerier : provinciaal dagblad   13-04-1942  

memorieboek1

“Ernstig ongeval”

23/02/1942

Bron: De nieuwe koerier 23 jan 1942 LEVEROY. ERNSTIG ONGEVAL. De landbouwer J. van R., viel dezer dagen van den hooizolder en brak zijn arm. De ontboden geneesheer gelastte onmiddellijke overbrenging naar het St. Jansziekenhuis te Weert.  

memorieboek1

Reijnders – Cerfontaine, Maria

18/02/1942

HEILIG HART VAN JEZUS HEIL VAN DIE IN U HOPEN. EN HOOP VAN DIE IN U STERVEN ONTFERM U ONZER. JEZUS – MARIA – JOZEF Bid voor de ziel van zaliger 2. Maria Georgina Josephina Cerfontaine echtgenoote van Pierre Mathieu Reijnders. De dierbare overledene werd geboren te Sint Gertrude (Belgiil) den 18 October 1900 en […]

Bidprentjes memorieboek1

Ongeval, huisslachtingen

17/01/1942

ONGEVAL. Tengevolge van de gladheid der wegen kwam de vrouw van den landbouwer Th. B. zoodanig te vallen, dat ze haar enkel brak. Geneeskundige hulp moest worden Ingeroepen. HUISSLACHTINGEN. Daar huisslachtingen nog slechts verricht mogen worden tot 1 Februari zitten de loonslagers thans weer volop in de drukte, want nog ruim een tweehonderdtal krulstaarten zullen binnen veertien dagen geslacht en […]

memorieboek1

Diversen: toneel, muziek, ongeval en distributie

06/12/1941

Limburgse koerier 6 dec. 1941

Diversen toneel, muziek, ongeval en distributie

Katholieke Actie. — In de propagandisten groep van de mannelijke Katholieke Actie is eenige wijziging aangebracht. Zii omvat thans de navolgende personen: Pierre Frencken, Lamb Hermans Jan Hermans, Jos Hermans, Leo Ketelaars, Math Timmermans.

Het voorzitterschap wordt waargenomen door dhr. Math. Timmermans terwijl dhr Lamb  Hermans de functie van Secretaris op zich’ heeft genomen

memorieboek1

Nieuwe organist, rijwielpaden, waterafvoer en toneelvereniging

11/10/1941

Limburgse koerier 11 okt. 1941

Diversen: nieuwe organist, rijwielpaden, waterafvoer en toneelvereniging

Organist. — Tot organist voor Zon- en feestdagen aan de St. Barbarakerk alhier werd aangesteld dhr. Hub. Prencken van hier.

memorieboek1

Huizen onbewoonbaar en ongeval timmerman W.F.

09/08/1941

Bron: limburger koerier 9 augustus 1941

Onbewoonbaar. — Een tweetal huizen in ons dorp werd onbewoonbaar verklaard door de officieele autoriteiten. De gebouwen werden inmiddels van de bekende bordjes voorzien. Intusschen wordt één van de, huizen nog altijd bewoond.

memorieboek1

Seuren – Gommers, Maria

01/07/1941

JEZUS – MARIA – JOZEF Bid voor de ziel van zaliger MARIA CATHARINA LUCIA GOMMERS weduwe van Joannes Seuren De dierbare overledene werd geboren te Nederweert 13 December 1861 en overleed zacht en kalm, voorzien van de H. Sacramenten der stervenden te Leveroij 1 juli 1941. Zalig de mensch die God vreest; zalig daarom onze […]

Bidprentjes

Jansen – Geraets, Hubertina

04/03/1941

JEZUS – MARIA – JOZEF GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL VAN ZALIGER HUBERTINA GERAETS echtgenoote van Joannes Jansen. De dierbare overledene werd geboren te Roggel den 12 Juli 1895 en overleed te Leveroij den 4 Maart 1941, meermalen voorzien van de H. Sacramenten der stervenden. Deze achtenswaardige echtgenoote en moeder werd in den bloei […]

Bidprentjes

inval der Duitsers is een feit geworden

10/05/1940

1940 10 mei was een ware jobs dag voor heel Nederland ook Nederland werd in den wereldoorlog betrokken. De zolang gevreesde inval der Duitsers was een feit geworden . het begin liet zich nogal dreigend aanraden. Tegen den avond voor 10 juni leek het anders toch zo vreedzame dorp Leveroy. In een legerkamp herschapen. Niet […]

memorieboek1

gouden paar van Roy – Verstappen

27/04/1940

TE LEVEROY kiekten wij het gouden paar v. Roy- Verstappen temidden hunner familie [Foto links). mooi limburgs27-4-1940_pdf   (blz 8)

memorieboek1

pastoor penders 40 jaar pastoor (Kapelaan Leveroy van 1900-1903)

30/03/1940

Veertig jaar priester. Kapelaan Penders
Bron: limburger koerier 30-03-1940

Beloken Paschen is het 40 jaar geleden, dat de Z. E. Heer H. M. J. N. H. Penders, pastoor te Berg en Terblijt, uit de handen vian Mgr. Drehmans de H. Priesterwijding ontving. De jubilaris werd geboren in 1875 in ‘t Limburgsche dorpje Geulle. Na volbrachte studiën aan ‘t Bissch. College te Roermond en te Rolduc werd hij 31 Mei 1900 tot priester gewijd.

memorieboek1

Breukers, Peter

17/03/1940

„H. Hart van Jezus, Uw Rijk kome”. In uwe godvruchtige gebeden wordt aanbevolen de ziel van zaliger PETER HUBERTUS BREUKERS, echtgenoot van wijlen Catharina Hubertina Geelen. Lid van het Kerkbestuur van de parochie van de H. Jacobus te Hunsel. De dierbare overledene werd geboren te Leveroy 11 Febr. 1860 en overleed zacht en kalm, gesterkt […]

Bidprentjes memorieboek1

POLITIEMAN IN HET ZILVER.

12/02/1940

A.S. Donderdag herdenkt de heer A. H. Salimans tot voor 1 Januari jl. chef veldwachter In onze gemeente, den dag dat hij 25 jaar geleden in het politiecorps werd opgenomen. Wanneer hij had kunnen bewerken dat deze feestdag onopgemerkt ware voorbijgegaan, zou er niets geschied zijn maar daar tegen hadden zijn vroegere ondergeschikten bezwaren. De […]

memorieboek1

Janssen, Nicolaas

16/01/1940

JEZUS + MARIA + JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger NICOLAAS JANSSEN weduwnaar van HELENA PHILIPS. Lid van de Derde Orde van den H. Franciscus geboren te Baexem 30 Sept. 1843 en voorzien van de H. Sacramenten der Stervenden te Leveroij overleden den 16 Januari 1940, in den gezegenden ouderdom van 96 jaren. Een […]

Bidprentjes

Wetemans, Peter

28/10/1939

JEZUS + MARIA + JOSEPH Bid voor de ziel van zaliger Peter Hubertus Wetemans Geboren te Baexem den 21 Augustus 1909 en voorzien van de H. Sacramenten der stervenden op 28 October 1939 te Leveroij overleden. Het kruis van een zwakke gezondheid heeft de dierbare overledene vanaf zijn jeugdjaren geduldig en moedig verdragen. God diende […]

Bidprentjes

ERNSTIG ONGEVAL

06/06/1939

ERNSTIG ONGEVAL. Het ongeveer 8-jarige zoontje van den heer H. Koppen te Leveroy, had het ongeluk bij het springen over een sloot in he water te vallen. Hij werd daarbij dermate gewond dat hij naar het ziekenhuis te Weert moest worden overgebracht.

memorieboek1

Dreigend oorlogsgevaar

20/05/1939

1939 Algemeen dreigde het oorlogsgevaar. In overleg met het bestuur werd besloten de effecten der kerk die tot dusverre bewaard werden in de brandkast der kerk op de pastorie naar een .. .plaats over te brengen namelijk op een bewaring te geven nml. De Twentsche bank hoofdkantoor Amsterdam

memorieboek1

VERDWAALDE LIEFDESBRIEF STICHT ONHEIL

19/01/1939

Harten dreigden te breken, doch de Roermondsche politierechter bracht de verzoening ROERMOND. — Wanneer Amors liefdespijlen afdrijven en op een verkeerde bestemming belanden, zijn de gevolgen dikwijls even verrassend als onaangenaam. Dat ondervond een jeugdige minnaar uit het stille en historische Montfort. Toen deze jongeman op een avond gezellig met zijn meisje thuis zat, kwam daar de […]

memorieboek1

Leunissen – Meens, Maria

18/01/1939

JEZUS + MARIA + JOSEPH In het H. Misoffer der Priesters en in de gebeden der geloovigen wordt aanbevolen de ziel van zaliger MARIA GERTRUDIS MEENS Lid van de 3e Orde van den H. Franciscus echtgenote van wijlen JOHANNES LEUNISSEN De dierbare overledene werd geboren te Puth-Schinnen den 22 April 1866 en overleed eenige uren […]

Bidprentjes memorieboek1

4 geslachten

08/07/1938

  De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. Ven ziet op de foto den overgrootvader, deu 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Oerrit Janssen. de limburger8-7-1938

memorieboek1

4 geslachten

08/07/1938

Leveroy.’ Vier geslachten. De familie Janssen te Leveroy is onlangs in het vierde geslacht overgegaan. “en ziet op de foto den overgrootvader, den 95-jarigen Nicolaas Janssen, den grootvader Gerardus Janssen, oud 62 jaar, vader den 32-jarigen Henri Janssen en kind (resp. kleinkind en achterkleinkind) den 1-jarigen Gerrit Janssen.

memorieboek1

Schietboom voor de schutterij

10/06/1938

Schietboom. — Door B. en W. van Heythuysen werd aan de schutterij St. Barbara te Leveroy vergunning verleend tot het oprichten van een schietboom met schietsteun enz., ingevolge de hinderwet. De vergunning geldt voor het perceel kadastraal bekend gemeente Heythuisen sectie G No. 306 gelegen aan de Tungelroysche beek.

memorieboek1

Veertigjarig Huwelijksfeest.

26/05/1938

Veertigjarig Huwelijksfeest.  Donderdag 26 Mei herdachten de echtelieden Willem Kierkels-Kuypers den dag, waarop zij voor veertig jaar in het huwelijk traden. Het feest werd slechts in intiemen huiselijken kring gevierd. Behalve van kinderen, kleinkinderen en verdere familie had het jubileerend echtpaar ook van verschillende andere zijden gelukwenschen in ontvangst te nemen.

memorieboek1

Ongeval

14/05/1938

Woensdagmorgen j.l. geraakte de 13-jarige H. Mestrom met zijn linkerhand zoodanig tusschen een draaiende wanmolen, dat hem de nagels van twee vingers werden afgekneld en hij zich onmiddellijk onder geneeskundige behandeling moest stellen.

memorieboek1

Reijnders, Maria

06/05/1938

JEZUS + MARIA + JOSEPH IN DE GEBEDEN DER GELOOVIGEN WORDT AANBEVOLEN DE ZIEL VAN ZALIGER Maria Angelina DECKERS echtgenoote van Jacobus Reijnders. Lid van de 3de Orde van St. Franciscus. De dierbare overledene werd geboren te Heijthuijsen 8 September 1862 en overleed, na voorzien te zijn van de H. Sacramenten der stervenden, te Leveroij […]

Bidprentjes memorieboek1

De schutterij heeft nog 14,23 gulden in Kas

18/01/1938

Leveroy. Schutterij „St. Barbara”. — De schutterij .,St. Barbara” vergaderde in het lokaal van dhr. Ant Bakker onder voorzitterschap van dhr. GoertzH. Het jaarverslag, uitgebracht door dhr. P. Janssen, secretaris, werd door enkele leden nagezien en goedgekeurd; het financieel gedeelte hiervan sloot met een batig saldo van f 14,23. Overeenkomstig het voorstel van het bestuur […]

memorieboek1

Installatie pastoor Janssens

01/12/1937

Ondanks het minder gunstige weer had alhier j.l. Zondag onder groote belangstelling de installatie plaats van den zeereerw. Heer Janssens als pastoor onzer parochie. Om kwart voor drie stelden schoolkinderen en de diverse vereenigingen van ons dorp zich nabij de pastorie op om den nieuwen Herder af te halen en kerkwaarts te geleiden. Om drie […]

memorieboek1

Leveroy onverwacht in diepen rouw.

24/11/1937

Op den avond van 24 November werd Leveroy onverwacht in diepen rouw gedompeld, nl. door het droevig ongeluk, dat den Zeer eerwaarde heer Pastoor de Fauwe den beminde herder der parochie was overkomen. Met Rector Wevers uit Posterholt en de heeren Derks en Peter Kessels uit Heythuysen keerde hij per auto terug uit Weert, waar […]

memorieboek1