Auteur: fvdbroek

Tennisbanen klaar

08/04/2019

Augustus 1979 nummer 72 Leveroy heeft nu ook een tennisterrein. ’t Huitje is op een waarlijk bewonderenswaardige wijze gedeeltelijk omgetoverd tot een excellent veld waar de tennisliefhebbers hun sport kunnen beoefenen. En dat blijkt ook wel, want soms is men om half zeven ’s morgens al bezig de eerste sets te veroveren en nauwkeurig de […]

Barbaratoren

Wethouder Stals

08/04/2019

Juli 1979 nummer 71 Wij feliciteren de heer G. Stals met zijn uitverkiezing en benoeming als wethouder. Wij hopen en verwachten dat hij voor heel Leveroy van onschatbare betekenis gaat worden. Wij weten dat dit nacht- en dagwerk vraagt. Maar wij blijven vertrouwen dat hij zich elk moment helemaal inzet voor Leveroy en ook voor […]

Barbaratoren

Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners

08/04/2019

Juli 1979 nummer 71 Belangrijke mededeling van het Groene Kruis voor alle inwoners In de jaren dertig zijn sommige mensen zeer bij de tijd geweest en uiterst slim. Zij hebben toen het Groene Kruis in Leveroy opgericht. Eén van die oprichters leeft nog, nl. de heer Frits Geraets aan de Barbarastraat. Wat hij toen gedaan […]

Barbaratoren

Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen

08/04/2019

Juli 1979 nummer 71 Jong Nederland Leveroy organiseert geen jeugddansen Jong Nederland organiseerde ieder jaar met de kermisdagen het jeugddansen voor de jeugd van 12-16 jaar. Dit jeugddansen dat bestond uit discodansen, bleek niet in een behoefte te voorzien. Er was – vooral de laatste jaren – weinig tot geen belangstelling voor. Ook het jeugddansen […]

Barbaratoren

Schutterij Sint Barbara

08/04/2019

Juni 1979 nummer 70 Schutterij Sint Barbara Tijdens de bestuursvergadering gehouden op 22 maart jl. werd, naar aanleiding van voorstellen gedaan op de jaarvergadering, de heer Nic Janssen benoemd tot erebestuurslid van de schutterij. De oud-voorzitter, de heer M. Verlaek werd benoemd tot erevoorzitter van de schutterij Sint Barbara. Onze hartelijke gelukwensen. Tijdens het jaarlijkse […]

Barbaratoren

Hoeveel jonge paartjes konden blijven wonen in Leveroy ????

08/04/2019

Juni 1979 nummer 70 Hoeveel jonge paartjes konden blijven wonen in Leveroy ???? In 1973 van de 13 slechts 3, in 1974 van de 11 slechts 1, in 1975 van de 9 slechts 2, in 1976 van de 13 slechts 2, in 1977 van de 12 nog 5 (uitbreiding P. de Fauwestr.), in 1978 van […]

Barbaratoren

Een nieuw vaandel, een nieuwe Concordiastraat en de onvoorstelbare moed van twee burgemeesters

08/04/2019

Juni 1979 nummer 70 Een nieuw vaandel, een nieuwe Concordiastraat en de onvoorstelbare moed van twee burgemeesters U weet ’t allemaal, Concordia kreeg een nieuw mooi vaandel, Concordia kreeg ook een straat van de Raad der Gemeente Heythuysen; dat zijn allemaal heerlijke berichten. Maar de grote vraag is en blijft: komen er ook woningen aan […]

Barbaratoren

Successen van Fanfare Concordia

08/04/2019

Mei 1979 nummer 69 Successen van Fanfare Concordia 1948: 1e prijs in 4e afd. o.l.v. direkteur P. Ament 1957: 1e pr. lof der jury en direktieprijs o.l.v. de heer van Dooren. 1969: 1e pr. met prom. En Lim.kampioen in 4e afd. o.l.v. de heer H. Wolters sr. 1971: 2e plaats in de landelijke finale K.R.O.-Tournooi […]

Barbaratoren

nieuwe kerkmeester

08/04/2019

Mei 1979 nummer 69 Tot nieuwe kerkmeester is benoemd de heer Sef Leunissen, Oudenhofweg 5, Leveroy. We heten hem van harte welkom en brengen nogmaals de grootste dank aan de heer Sjeng Leunissen die meer dan 13 jaar de kerkgemeenschap in Leveroy op een uitstekende wijze heeft gediend !! Het Kerkbestuur

Barbaratoren

Altaar één meter voorwaarts

08/04/2019

April 1979 nummer 68 Altaar één meter voorwaarts Wij willen de heer Sjra Schreurs heel bijzonder bedanken voor het prachtig trappen-geheel dat hij maakte en waardoor ons altaar in de kerk één meter naar voren kwam. Meer ruimte achter de priester voor koren en de priester nog dichter bij de mensen, zoals ’t ook hoort. […]

Barbaratoren

Kindervakantiewerk 1979

08/04/2019

Maart 1979 nummer 66 Kindervakantiewerk 1979 Dit wordt gehouden in de week van 6 – 10 augustus 1979. Zoals U weet gaat de gemeente het terrein achter de zaal eens een goede beurt geven. Gaten en kuilen worden geslecht, stenen, glaswerk en andere gevaarlijke zaken worden allemaal opgeruimd. Daarvoor in de plaats komt er minstens […]

Barbaratoren

LVB – Limb. Vrouwenbeweging – Leveroy

08/04/2019

Maart 1979 nummer 66 LVB – Limb. Vrouwenbeweging – Leveroy Donderdag 22 maart 8 uur in Leverona: Demonstratie-avond over verfraaiing van uw huis, verzorgd door schildersbedrijf G. Delissen. Hun zaak bestaat dan 10 jaar en ze willen aan deze avond een feestelijk tintje geven en tevens een kleine attentie aanbieden. Onder de pauze wordt koffie […]

Barbaratoren

Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow

08/04/2019

Maart 1979 nummer 66 Reservering bouwterrein voor de bouw van een semi-bungalow te Leveroy Er komen drie bungalowterreinen beschikbaar van gemeentewege op de gronden die de gemeente enige tijd geleden heeft aangekocht van de St. Barbaraparochie. Hiervoor komen alleen in aanmerking personen uit Leveroy ofwel zij die een sociale of economische band met Leveroy hebben. […]

Barbaratoren

Help !!! 

08/04/2019

Maart 1979 nummer 66 Help !!!           Oranje         S.O.S. Driehoek Alle bejaarden in de bejaardenwoningen hebben thuis een in oranje uitgevoerde S.O.S. driehoek, waarop met grote letters staat : HELP !! Als een bejaarde mens in nood is kan hij deze driehoek – indien hij daartoe nog de mogelijkheid heeft – vóór het raam plaatsen. Voorbijgangers […]

Barbaratoren

De heer Leunissen, J. kerkmeester af.

08/04/2019

Maart 1979 nummer 66 De heer Leunissen, J. kerkmeester af. Kandidaatstelling Volgens het door het kerkbestuur zelf opgesteld rooster in 1974, is nu de heer J. Leunissen toe aan aftreden. Wij danken hem voor de plezierige wijze waarop wij altijd met hem hebben kunnen vergaderen. Deze woorden zijn niet als cliché bedoeld. De heer Leunissen […]

Barbaratoren

Sportvereniging Leveroy Spaar mee !!!

08/04/2019

Februari 1979 nummer 64 Sportvereniging Leveroy Spaar mee !!! Sinds kort is er een nieuwe aktie nl. het sparen van lege doosjes en pakjes van sigaretten merken en shag. Ze zijn geld waard voor onze voetbalclub SV Leveroy. Hieronder staan de merken die in aanmerking komen: Javaanse jongens Javaanse jongens de Luxe Everest Menthol Everest […]

Barbaratoren

Karnaval in Leveroy

08/04/2019

Februari 1979 nummer 64 Karnaval in Leveroy ’t Is dan eindelijk zover: de Leveroyse verenigingen hebben de koppen bij elkaar gestoken en daaruit is geresulteerd: Karnaval 1979. Op de volgende bladzijden leest U er alles over. Wij wensen de initiatiefnemers, medewerkers en stille achtergrondwerkers van harte proficiat. En wij hopen natuurlijk dat de Bonte-Bal-Avond van […]

Barbaratoren

Nieuws van Handboogschutterij “DE VRIENDENKRING”

08/04/2019

Februari 1979 nummer 64 Nieuws van Handboogschutterij “DE VRIENDENKRING” Toon Claessen is 30 jaar lid van de “Vriendenkring”. Door zijn vakmanschap heeft hij vele jongere leden aangetrokken, die tegen hem opkeken zoals jonge voetballers opkijken tegen Johan Cruijff. Toon was daarbij een sympathieke schutter die plm. 13 jaar “koning” was en vanzelfsprekend ook de eretitel […]

Barbaratoren

TWEE PRIJZEN KLEURWEDSTRIJD “DE LIMBURGER”

08/04/2019

Januari Februari 1979 nummer 63 TWEE PRIJZEN KLEURWEDSTRIJD “DE LIMBURGER”. Wij feliciteren Leny Wijers, Luitstr. 12 en Miranda Verwielen Sillenhoek 9, van harte dat zij ook behoren tot de gelukkigen, die een prijs hebben gewonnen bij de Kerstkleurwedstrijd van het dagblad “De Limburger

Barbaratoren

Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen

08/04/2019

Januari Februari 1979 nummer 63 Leveroy in de belangstelling van de Gemeenteraad van Heythuysen Geachte inwoners van Leveroy, Met deze publikatie zou het gemeentebestuur van Heythuysen een traditie willen vestigen. Eenmaal zal het dan wel de eerste maal moeten zijn. Welke traditie dan wel ? Jaarlijks behandelt de gemeenteraad van iedere gemeente in Nederland in […]

Barbaratoren

Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem

08/04/2019

Januari Februari 1979 nummer 63 Leveroy in de belangstelling in de raad van Baexem Aan de inwoners van Leveroy, In de aanbiedingsbrief behorende bij de begroting van inkomsten en uitgaven van de gemeente Baexem voor de dienst 1979, staat omtrent de relatie van de gemeente Baexem tot het kerkdorp Leveroy het volgende vermeld: Zoals bekend […]

Barbaratoren

Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie

08/04/2019

Januari Februari 1979 nummer 63 Koster Frenken 25 jaar in dienst van onze parochie Op zondag 11 februari zal er weer feest zijn in onze parochie. Tijdens de Hoogmis zal de fanfare aanwezig zijn en ook zullen het dames- en herenkoor een meerstemmige H. Mis uitvoeren. Dit keer o.l.v. de heer Professor Gubbels met aan […]

Barbaratoren

Na 34 jaar levensteken met Kerst van frontsoldaat…

08/04/2019

Januari 1979 nummer 62 Na 34 jaar levensteken met Kerst van frontsoldaat…….. Bij de familie Raemakers aan de Dorpstraat nummer 80, kwam in de kerstweek nog een prachtige kaart aan met de volgende tekst: “Ik vond Uw adres in een oud boek. Ik weet niet of U nog woont op de boerderij. Daar was ik […]

Barbaratoren

Hoogte punten Leveroy 1978

08/04/2019

Januari 1979 nummer 62 Rond de Barbaratoren 1979 – 1980 Hoogte punten Leveroy 1978 – 26 maart: kruis en crucifix in ere hersteld – 17 april: 50 jarig huw. Fr. Geraets en G. Heynen – 2 mei: Ria Vestjens heeft met Leveroy’s dameselftal al 35 keer gescoord. – 17 juni: direkteurswisseling bij fanfare Concordia. De […]

Barbaratoren

Uit de goeie oude tijd van Leveroy

08/04/2019

Januari 1979 nummer 62 Uit de goeie oude tijd van Leveroy Het was Leveroyse kermis. Op zondag kwam een troep Nederweerter jongelui kermis vieren en maakten het hier een daar wat bont. Een grote troep jongelui uit Leveroy ging de Nederweertenaren opzoeken bij “Liesjes” in ’t café. Een woeste vechtpartij ontstond. Er vielen nogal flinke […]

Barbaratoren

Fanfare Concordia 50 jaar !!

08/04/2019

Januari 1979 nummer 62 Fanfare Concordia 50 jaar !! In januari 1929 werd onze fanfare opgericht! Vijftig jaar lang hebben mensen geprobeerd deze vereniging levend te houden. En het is hen gelukt. Met vallen en opstaan, met hard werken en organiseren, met overleggen en samenspraak, kan Leveroy nu na 50 jaar zeggen: we hebben een […]

Barbaratoren

de onschatbare waarde van het ongehuwde priesterschap.     

08/04/2019

December 1978 nummer 61 Sinds de dames Donker en Kortenhorst  zomaar de beroepsgeheimen van hun overleden echtgenoten op straat hebben gegooid, ben ik weer dubbel en dwars overtuigd van de onschatbare waarde van het ongehuwde priesterschap.                               Pastoor Nijhof, Leveroy

Barbaratoren

Uit de geschiedenis van Leveroy

08/04/2019

December 1978 nummer 61 Uit de geschiedenis van Leveroy Kerstvakantie was er niet op school in de vorige eeuw in Leveroy. Alleen oudejaarsdag was vrij. De kinderen gingen op die dag “noejaor zingen”. Ze gingen in groepen van deur tot deur en na ’t zingen van een liedje ontvingen ze noten, kastanjes, appels, moppen, “ringskes” […]

Barbaratoren

Nieuwjaar in Leveroy in 1899

08/04/2019

  December 1978 nummer 61 Nieuwjaar in Leveroy in 1899 Elk Leveroys kind schreef in 1899 en daarvoor met de pen in de school een Nieuwjaarsbrief voor de ouders. Soms werd er ook nog één geschreven voor grootmoeder, tante enz. Hier is, aldus de heer Ververs, de mijne uit 1899: Lieve ouders, Zalig Nieuwjaar roep […]

Barbaratoren

Fanfare Concordia 50 jaar !!

08/04/2019

December 1978 nummer 61 Fanfare Concordia 50 jaar !! Op 7 januari a.s. (zondag) viert Concordia het eerste gedeelte van het 50 jarig bestaansfeest. In mei volgt de rest van de festiviteiten. Nu, zondag 7 januari ziet ’t programma er als volgt uit: 10.00 uur:  Hoogmis, opgeluisterd door dames- en herenkoor en fanfare Concordia. 14.00 […]

Barbaratoren

Dankwoord kerkbestuur

08/04/2019

December 1978 nummer 61 Dankwoord kerkbestuur In het afgelopen jaar is er weer van alles tot stand gekomen in en rond ons kerkgebouw, waarbij vele mensen zijn betrokken geweest die onze dank verdienen. Er is hard gewerkt aan de verplaatsing van het H. Hartbeeld, er is een prachtig kruis in ere hersteld in de kerk, […]

Barbaratoren

Sportvereniging Leveroy – Veteranen

08/04/2019

April 1978 nummer 53 Sportvereniging Leveroy – Veteranen Op zaterdag 15 april a.s. spelen de veteranen van S.V. Leveroy een vriendschappelijke voetbalwedstrijd tegen de familie Kierkels (Zere Bair). Aanvang 19:00 uur

Barbaratoren

Kerkmeesterswisseling

08/04/2019

April 1978 nummer 53 Ook dit jaar: Kerkmeesterswisseling De heer M. Kessels, jarenlang trouw lid van ons kerkbestuur, tevens beheerder van het secretariaat van de parochie, is nu toe aan aftreden. Onder grote dank aan de heer Kessels, vragen we langs deze weg aan de parochianen ons personen door te geven dij zij geschikt achten […]

Barbaratoren

Gouveneur Bovens op bezoek

12/03/2019

Na succesvolle voorstellingen in Weert, Hamont, Thorn, Valkenswaard en Molenbeersel was dinsdagavond de bekroonde film Grensgeval te zien in Leveroy in zaal Pestoeërskoel. Gouverneur Theo Bovens was te gast bij dit unieke moment. Ook gedeputeerde Hubert Mackus was speciaal voor deze gelegenheid naar Leveroy gekomen. De Pestoeërskoel was uitverkocht voor deze unieke voorstelling in Leveroy. Film […]

memorieboek1

kinderoptocht

01/03/2019

Vrijdagmiddag lieten de kinderen van BS de Zonnehof in Leveroy hun prachtige vastelaovendj-creaties aan het publiek zien tijdens de jaarlijkse kinderoptocht. Om 13.11 uur vertrok de bonte stoet vanuit gemeenschapshuis de Pestoeërskoel en maakte een rondje door de straten van Leveroy. In verband met de verwachte neerslag, werd de route ingekort. Vastelaovendj in Leivere van […]

memorieboek1

Wie kan ons helpen !

26/02/2019

u kunt reageren !                        

memorieboek1

Jeugd prins Jelle II

03/02/2019

Jelle (Arits) is zondagmiddag uitgeroepen tot nieuwe Prins van VV de Uulskuukes. Zijn prinses is Olivia (Plachta). Dit is zondagmiddag op ludieke wijze bekend gemaakt in gemeenschapshuis de Pestoeërskoel in Leveroy. Prins Jelle II Jelle II (Arits) zit in groep 8 van basisschool de Zonnehof. Hij keept bij SV Leveroy in de jeugd onder 13 […]

memorieboek1

Prins Stefan I

03/02/2019

Stefan I (Arits) is zondagmiddag uitgeroepen tot nieuwe Prins van VV de Losböl. Dit is zondagmiddag op ludieke wijze bekend gemaakt in gemeenschapshuis de Pestoeërskoel in Leveroy. Prins Stefan I Stefan I (Arits) is 44 jaar, getrouwd met Esther en heeft 3 kinderen. Hij werkt als gedragswetenschapper bij St.Anna in Heel. Daarnaast is hij werkzaam […]

memorieboek1

De monumenten van Leveroy

30/01/2019

Nederweerts verleden afl: 22 Bij de gemeentelijke herindeling moest Nederweert weliswaar Kampershoek en Truyenhoek aan Weert afstaan, maar kreeg er als compensatie het Weerterbos en een gedeelte van Heythuysen bij. In Leveroy werd de grens met Heythuysen zodanig verlegd dat de panden Kerkstraat 9 en Kerkstraat 14 binnen de Nederweertse gemeentegrenzen kwamen te liggen. En […]

Heemkunde

Kapelaan Verstegen

28/01/2019

Kapelaan: Petrus Arnoldus Josefus Verstegen, Paters van de H. Geest Missionaris in Tanzania en Congo. Daarna kapelaan in Leveroy, Well, Lottum. Na een ernstig ongeluk verbleef hij in het kloosterbejaardenoord van de H. Geest in Gennep

Heemkunde

Krugten Lins

28/01/2019

‘Laurentius Driesser Alias Krugten Lins’ (1811-1911). ‘Eerst Rome zien en dan sterven’, luidt het gezegde. Maar toen in 1911 Laurentius Driesser (‘Krugten Lins’) uit Leveroy honderd jaar werd, was zijn hartewens een stuk bescheidener. Hij wilde voor éénmaal in zijn leven een trein zien, ‘want ich wil auch zeen paerd’. Zijn wens ging in vervulling […]

Heemkunde

Achthonderd stuks vee per Limburgs gezin.

21/01/2019

In de aanloop naar de verkiezingen voor de Provinciale Staten, proeft Hans Marijnissen de regionale thema’s. Vandaag aflevering 2: Krijgt Limburg er nog meer geiten bij? ———————- Achthonderd stuks vee per Limburgs gezin: ‘En wij blijven zitten met het stof en de stront Het land ligt open rond het Limburgse Leveroy, een kerkdorp van de […]

memorieboek1

Concordia-Küster-Taart / 90 jr. jubileum fanfare

18/01/2019

n 2019 is het 90 jaar geleden dat Bakkerij Küster van start ging en in datzelfde jaar zag ook Fanfare Concordia het levenslicht. Een mooie mijlpaal die het bedrijf en de vereniging op enkele momenten dit jaar samen willen vieren. Eerste wapenfeit hierbij is de Concordia-Küster-Taart. Een feestelijke taart van hazelnootschuim met een mokka-vulling en […]

memorieboek1

Wetemans, Truus

15/01/2019

Gastvrij tot het einde…. Ter herinnering aan Truus Wetemans Hölskes Truus Lid in De Orde van Oranje-Nassau Zij werd geboren op 27 juli 1936 te Leveroy en overleed te Leveroy op 15 januari 2019. Na een plechtige uitvaartdienst op 21 januari 2019 in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy hebben wij Truus ter […]

Bidprentjes

Truus Wetemans overleden

15/01/2019

Vandaag is Truus Wetemans, hét icoon van Leveroy, overleden. Mensen delen massaal hun verdriet en anecdotes over haar als prominent figuur welke midden in de maatschappij van Leveroy stond. Truus is zeer plotseling overleden en is 82 jaar geworden. [Chrétien Breukers] Truus van Café Wetemans is dood. Dat kan eigenlijk niet, want Truus was er […]

memorieboek1

Deken Crins en zijn Festbakett

24/12/2018

Het gaat te ver om te zeggen dat het in Duitsland wemelt van de Nederlandse priesters, maar het blijft een feit* dat tal van Nederlandse geestelijken in de Bundesrepubliek werkzaam zijn, in het grensland en ook dieper Duitsland in. Een markant Limburger in de Duitse zielzorg is pater Paulus Crins* deken van Wassenberg en pastoor […]

memorieboek1

KWARTEEUW IN DIENST DER JEUGD

24/12/2018

Leveroy KWARTEEUW IN DIENST DER JEUGD Mej. Koolen hartelijk gehuldigd Wie ook maar iets meer van nabij heeft kunnen kennis maken met de uitstekende eigenschappen, de goede talenten en tekenende karakter deugden, die mej. Koolen als onderwijzeres en als opvoedster bezit, zal zich niet verwonderd hebben over de grote belangstelling en de hartelijke huldiging, welke […]

Heemkunde

Interne problemen school Leveroy

24/12/2018

Interne problemen school Leveroy Drie leraren melden zich vrijwel tegelijk ziek; grote onrust onder ouders Door Frank Clevers Leveroy • Drie van de acht leerkrachten van basisschool De Zonnehof in Leveroy hebben zich vrijwel tegelijk ziek gemeld wegens interne problemen. Onder de ouders heerst ongerustheid. De oudervereniging houdt volgende week woensdag een extra ouderavond. Voorzitter […]

Heemkunde

Pastoor P. J. De Fauwe

17/12/2018

  De Z.Eerw. heer Petrus Joannes De Fauwe werd geboren op 21 Januari 1874 te Weert en priester gewijd op 26 Maart 1898. Kort daarop werd hij benoemd tot kapelaan te Herkenbosch. In 1902 werd hij benoemd naar Helden. In October 1904 ging hij als rector naar Horst-Meterik. Hier werkte hij 5 jaar tot hij […]

memorieboek1

1968

29/11/2018

memorieboek1