Nijhof 25 jaar priester

0 Comment

Op 21 december 1980 is ‘t 25 jaar geleden dat onze pastoor de
Zeer Eerw. Heer J.E. Nijhof Tot priester werd gewijd.

Bij gelegenheid van dit 25-jarig Priesterjubileum zal op 21 dec. a.s. om 10.00 uur een plechtige H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Aansluitend vindt ook daar de receptie plaats.
Wij stellen het zeer op prijs U tijdens de H. Mis en receptie te mogen begroeten.
Het kerkbestuur van de St. Barbara-parochie:

van Roy
Timmermans
Kessels
Kwaspen, secr.
Leunissen

Leveroy, november 1980