Dag: 9 april 2019

Rijdende bibliotheek in LeveroyRijdende bibliotheek in Leveroy

September 1989 nummer 199 Rijdende bibliotheek in Leveroy Grotere plaatsen dan Leveroy hebben een bibliotheek, waar de mensen boeken kunnen lenen. Maar ook Leveroy heeft een eigen bibliotheek, namelijk de bibliobus van de Provinciale Bibliotheek Centrale Limburg. De leerlingen van de Basisschool leenden afgelopen schooljaar meer dan 7000 boeken uit deze bibliotheek. Volwassenen kunnen hier […]

Barbaratoren

Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. StalsKoninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals

Mei 1989 nummer 195 Koninklijke onderscheiding voor wethouder G. Stals In aanwezigheid van zijn naaste familie, van afvaardigingen van de Stichting Gemeenschapshuis Leveroy en de schutterij St. Barbara, van de fraktievoorzitters van de politieke partijen der gemeente Nederweert en van pastoor Nijhof en de andere wethouders, heeft wethouder G. Stals uit handen van burgemeester A. […]

Barbaratoren

Sjeng Claessen gehuldigdSjeng Claessen gehuldigd

Maart 1989 nummer 193 Sjeng Claessen gehuldigd Tijdens het jaarfeest van de HaNdboogschutterij “De Vriendenkring” is Sjeng Claessen royaal en hartelijk in de bloemetjes gezet v.w. zijn 40-jarig lidmaatschap, waarvan 23 jaar sekretaris. Voorzitter Thijs Reijnders sprak van een betrouwbare sekretaris, een man uit een stuk, altijd op zijn post, 40 jaar lang. Sjeng ontving […]

Barbaratoren

Huldiging schutsbroeder Pierre JanssenHuldiging schutsbroeder Pierre Janssen

Februari 1989 nummer 192 Huldiging schutsbroeder Pierre Janssen Direct na de jaarvergadering op vrijdag 27 januari j.l. heeft Schutterij St. Barbara uitbundig aandacht besteed aan de Investituur van Pierre Janssen in de “Orde van de Edele Eedbroederschap van de Rode Leeuw van Limburg en de Heilige Sebastianus”. Pierre kreeg op zondag 22 januari deze hoge […]

Barbaratoren

Namen op kroonluchterNamen op kroonluchter

December 1988 nummer 190 Namen op kroonluchter Leden van het dameskoor “Cantate” hebben met nijverheid van bijen al het koper van de kerk gepoetst. Ook de schitterende kroonluchter. En het wonder is geschied. Pas nu kwam ik er achter dat op de kroonluchter de namen zijn gegraveerd van de milde gevers plus het jaartal. In […]

Barbaratoren

Mooiste aquarium in LeveroyMooiste aquarium in Leveroy

December 1988 nummer 190 Mooiste aquarium in Leveroy Kampioenen behalen hun titel vaak op voetbalvelden, in concertzalen, op het parcours, in de piste, op het podium of op de ijsbaan. In Leveroy is iemand “thuis” kampioen geworden. Ook dat kan ! Bij de onlangs gehouden huiskeuring van de Nederlandse Bond van Aquarium- en Terrariumhouders in […]

Barbaratoren

Drie lichtmasten voor “derde” veldDrie lichtmasten voor “derde” veld

November 1988 nummer 189 Drie lichtmasten voor “derde” veld On derde veld, ook wel trainingsveld genoemd, zal binnenkort drie lichtmasten krijgen. Dit betekent dat Leveroy twee komplete velden kan verlichten. De verlichting van het hoofdveld blijft in gebruik voor de training van de lagere elftallen en voor het spelen van oefenwedstrijden. Het trainingsveld kan ook […]

Barbaratoren

Concordia op hoog niveauConcordia op hoog niveau

November 1988 nummer 189 Concordia op hoog niveau Zondag 16 oktober 1988. De laatste klanken van Fanfare Concordia in de Oranjerie te Roermond zijn weggestorven om 17.15 uur. De vele jongere leden ravotten met elkaar in de foyer van het theater alsof ze zojuist een spelletje knikkeren achter de rug hebben. De oudere leden zij […]

Barbaratoren

Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardagJean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag

Oktober 1988 nummer 188 Jean Corsten zong oud Grathems Volkslied op z’n 100ste verjaardag Het was weer een echte Leveroyse avond. Een prachtige H. Mis, een brief van Hare Majesteit de Koningin, met toepasselijke woorden overhandigd door burgemeester A. Jacobs uit Nederweert, een pastoor, die de jubilaris een “wonder van Leveroy” noemde, de buurt die […]

Barbaratoren

Basisschool “De Zonnehof” een juweeltjeBasisschool “De Zonnehof” een juweeltje

Juli 1988 nummer 185 Basisschool “De Zonnehof” een juweeltje Als in deze dagen de oplevering plaatsvindt van de nieuwe Basisschool aan de Past. De Fauwestraat, dan heeft Leveroy er een prachtig gebouw bij gekregen. We mogen zeggen: een juweeltje, waarin kinderen en leerkrachten zich thuis moeten kunnen voelen. Het was een heel karwei voor het […]

Barbaratoren

Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te LeveroUit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Levero

Juni 1988 nummer 184 Uit kranten van 25 juli 1925: Kerkconsecratie te Leveroy Leveroy 25 juli 1925: Bij de kerkconsecratie te Leveroy zag het kerkplein er door de aangebrachte versiering mooi uit. Een prachtige dubbele ereboog stond voor den ingang der kerk en vormde als het ware eene kroon boven het heerlijk nieuwe Heilig Hartbeeld. […]

Barbaratoren

Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheidenPater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden

Mei 1988 nummer 183 Pater Tjeu Baetsen en dhr. Toon Claessen onderscheiden Terwijl Toon Claessen in zijn huis aan de Maxeterdijk de koninklijke versierselen ontving van burgemeester Hannen, moest pater Tjeu Baetsen vanuit Namibië naar Kaapstad om aldaar de koninklijke onderscheiding te ontvangen. Beiden hebben dit verdiend. Toon was 40 jaar bestuurslid van de Handboogvereniging, […]

Barbaratoren

Op de Ere-tribuneOp de Ere-tribune

Mei 1988 nummer 183 Op de Ere-tribune Mevr. Frenken-van Eijck is 90 jaar geworden, mevr. Breukers-Peeters maakte de 91 vol en mevr. Geurts-Wijnen werd onlangs 92 jaar. Alle drie verdienen een plaats op de ere-tribune. Zij verkeren gelukkig nog in goede gezondheid, zij hebben nog steeds volop belangstelling voor het lief en leed van heel […]

Barbaratoren

Houten kleedlokaal SV Leveroy wordt stenen kleedlokaalHouten kleedlokaal SV Leveroy wordt stenen kleedlokaal

April 1988 nummer 182 Houten kleedlokaal SV Leveroy wordt stenen kleedlokaal De afgelopen week heeft de raad van de gemeente Nederweert positief gereageerd op het verzoek van SV Leveroy wat betreft de nieuwbouw kleedlokalen. Een lang gekoesterde wens van bestuur en leden gaat nu in vervulling. Meteen na afloop van de competitie 87/88 wordt begonnen […]

Barbaratoren

Vergadering oudercommissieVergadering oudercommissie

Oktober 1987 nummer 177 Vergadering oudercommissie Over enige weken zullen de bouwwerkzaamheden voor de nieuwe basisschool een aanvang nemen. De lokalen aan de Pastoor de Fauwestraat moeten ontruimd worden en na de herfstvakantie krijgen de kleuters les in een lokaal aan de Dorpstraat. E.e.a. kan eerst na enige noodzakelijke verhuizingen. Ook organisatorisch zullen er enige […]

Barbaratoren

Nieuw onderkomen schutterij St. BarbaraNieuw onderkomen schutterij St. Barbara

Augustus 1987 nummer 175 Nieuw onderkomen schutterij St. Barbara Het zal feest zijn in Leveroy op 15 augustus 1987. Eindelijk heeft schutterij St. Barbara dan een geheel eigen onderkomen. Na drie eeuwen een eigen home, een eigen schuilplaats, een eigen dak boven het hoofd. Burgemeester Jacobs zal dit schuttersonderkomen, gelegen aan de schietboom (Sillenhoek) openen […]

Barbaratoren

Opmerkelijke dingen van Fanfare ConcordiaOpmerkelijke dingen van Fanfare Concordia

Mei 1987 nummer 172 Opmerkelijke dingen van Fanfare Concordia Tijdens de jaarvergadering van Fanfare Concordia heeft Sjra Houben het gouden insigne ontvangen van de F.K.M. en de L.B.M. Sjra heeft 40 jaren lang getoond een buitengewoon trouw lid te zijn van Concordia. Hartelijke gelukwensen. Bij dezelfde gelegenheid ontving Ria Wetemans het zilveren insigne van de […]

Barbaratoren

Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpuntGemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt

Mei 1987 nummer 172 Gemeenschapshuis en peuterspeelzaal in brandpunt Op 5 april j.l. stonden het gemeenschapshuis en de peuterspeelzaal in het brandpunt van de belangstelling. Burgemeester Jacobs was daartoe naar Leveroy gekomen. De uitbreiding van het gemeenschapshuis en de bouw van een nieuwe peuterspeelzaal waren de aanleiding, dat vele genodigden aanwezig waren in de voor […]

Barbaratoren

SeniorenverenigingSeniorenvereniging

Maart 1987 nummer 170 Seniorenvereniging De Ouderenvereniging van Leveroy zal vanaf heden heten “Seniorenvereniging”. Dat is beslist tijdens de jaarvergadering. Het bestuur van de Seniorenvereniging ziet er als volgt uit: voorzitster is mevr. A. Ament-Creemers, sekretaris is dhr. H. Weijers, die tevens fungeert als penningmeester. De overige leden zijn: mevr. T. Slots-Thijssen, mevr. M. van […]

Barbaratoren

Schutterij Sint BarbaraSchutterij Sint Barbara

Maart 1987 nummer 170 Schutterij Sint Barbara De Bondsvoorzitter van de Kantonale Bond E.M.M.-Weert was tijdens de jaarvergadering van Schutterij Sint Barbara hoogst persoonlijk naar Leveroy gekomen op vrijdag 6 februari j.l. om drie leden van de Schutterij te onderscheiden. Frans Janssen, de stille, noeste werker en trouwe schutter kreeg de gouden versierselen, omdat hij […]

Barbaratoren

Nijhof 25 jaar priesterNijhof 25 jaar priester

December 1980 nummer 90 Op 21 december 1980 is ‘t 25 jaar geleden dat onze pastoor de Zeer Eerw. Heer J.E. Nijhof Tot priester werd gewijd. Bij gelegenheid van dit 25-jarig Priesterjubileum zal op 21 dec. a.s. om 10.00 uur een plechtige H. Mis uit dankbaarheid worden opgedragen in de St. Barbarakerk te Leveroy. Aansluitend […]

Barbaratoren

Mededelingen gemeentebestuur HeythuysenMededelingen gemeentebestuur Heythuysen

Oktober 1980 nummer 88 Mededelingen gemeentebestuur Heythuysen Burgemeester en wethouders delen het volgende mede: Ondanks de gewijzigde planologische inzichten, waarbij de verdere uitbouw van kleinere kernen sterk moet worden afgeremd, heeft de raad van de gemeente Heythuysen toch besloten op 21 november 1979 tot vaststelling van het bestemmingsplan “Leveroy II”, gelegen ten zuiden van de […]

Barbaratoren

Afscheid en benoemingenAfscheid en benoemingen

Juni 1980 nummer 84 Afscheid en benoemingen: mevr. K. Wolters-Peeters neemt nu als lerares taakverlichting definitief afscheid van onze basisschool. Wij danken haar voor haar plichtsgetrouwe opvatting van haar taak zeer hartelijk. In deze functie is nu benoemd mevr. L. Huskens-van Melick die tevens per 18 aug. a.s. voor 4 schooltijden is benoemd. Voor de […]

Barbaratoren

Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888

Juni 1980 nummer 84 Uit: “De Nieuwe Koerier” van 29 dec. 1888 Leveroy, 26 dec. Heden morgen werden bij het ontwaken eenige persoonen alhier onaangenaam verrast o.a. de dienstknecht van den landbouwer P. Gubbels wiens kleederen men in zijne slaapkamer, waar hij ter ruste lag, had ontvreemd, benevens ene portemonaie met zuur verdiend geld en […]

Barbaratoren

Beeld terugBeeld terug

Mei 1980 nummer 83 Beeld terug Ons Maria-beeld is na 20 jaar terug in Leveroy. Eindelijk is het kerkbestuur van Haler-Uffelse ertoe overgegaan dit uitgeleende beeld terug te geven, maar dat heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Wij danken iedereen die meegeholpen heeft om dit beeld terug te krijgen van harte. Het beeld […]

Barbaratoren

Uit “De geschiedenis van Leveroy”   1332 De kerkelijke banUit “De geschiedenis van Leveroy”   1332 De kerkelijke ban

April 1980 nummer 82 Uit “De geschiedenis van Leveroy”   1332 De kerkelijke ban In 1332 waren Elisabet van Leverlo en haar zonen Johannes en Nicolaas en Theodorus en Reynoldus pacht verschuldigd aan de abdis van Thorn. De abdis maande hen aan deze pacht te betalen want anders zouden ze in de kerkelijke ban vallen. Ze […]

Barbaratoren

Ere wie ere toekomtEre wie ere toekomt

April 1980 nummer 82 Ere wie ere toekomt Meester P. Ament, oud-hoofd van onze Lagere School, heeft voor 30 jaren werk bij het Groene Kruis uit handen van de regionale voorzitter dhr. Jeukendrup uit Haelen, de zilveren legpenning gekregen met draagspeld b.g.v. de jaarvergadering van het Groene Kruis. Ere, wie ere toekomt. Meester P. Ament […]

Barbaratoren

HuldigingHuldiging

Februari 1980 nummer 80 Huldiging Tijdens de jaarvergadering van de Vriendenkring is gehuldigd dhr. Martinus Brentjens uit de Dorpstraat. Hij kreeg de zilveren speld behorende bij zijn 25-jarig lidmaatschap. Voorzitter Th. Reijnders prees hem om zijn volledige trouw aan de vereniging. Als verenigingsman heeft hij, aldus de voorzitter, enorme grote verdiensten voor de Vriendenkring.

Barbaratoren

Schutterij Sint Barbara………….uniformenfondsSchutterij Sint Barbara………….uniformenfonds

Kerstmis 1979 nummer 77 Schutterij Sint Barbara………….uniformenfonds Tijdens de laatste ledenvergadering op 23 november j.l. werd definitief besloten tot de aanschaf van nieuwe uniformen. Daar dit een enorme financiële belasting is voor de vereniging werd tijdens het Sint Barbarafeest het “uniformenfonds” opgericht. Als eerste actie voor dit fonds wordt op 11 januari a.s. een gehuwdenbal […]

Barbaratoren