Paasdienst jongerenkoor Leveroy

0 Comment

Diverse berichten:

PN: Deze dienst werd zeker door 600 mensen bijgewoond! ’t Was geweldig mooi zowel zang als de teksten!

Land van Weert:  Op de Tweede Paasdag a.s. s’ morgens om 10 uur zal in de St. Barbarakerk te Leveroy de hoogmis geheel verzorgd en opgeluisterd worden door het Jongerenkoor van Leveroy. Dit koor dat bestaat uit 60 leden heeft als thema gekozen: Verrijzen om opnieuw levend te worden De teksten en liederen zullen dit thema presenteren aan de aanwezigen. Daarom koos het bestuur van dit koor voor bijv. de paasliederen: „Steeds weer hetzelfde zeggen”, „Het Woord het goede Woord”, en „ Brood op tafel”? Ook zal het koor in deze lentetijd het prachtige lied ten gehore brengen met de titel „Let the Sunshine in”. Aan het slot geeft het koor een uitvoering met begeleiding van het Jongeren-Combo van het zeer bekende Jesus Christ ! Superstar. Tweede Paasdag s’ morgens om 10.00 uur. Hét koor staat o.l.v. de Hr. H. Peeters en voorganger bij deze dienst is pastoor J. Nijhof.

De Trompetter: Op de tweede paasdag a.s. ’s morgens om 10 uur zal in dê Sint Barbarakerk te Leveroy de hoogmis geheel verzorgd en. opgeluisterd worden door het Jongerenkoor van Leveroy. Dit koor dat bestaat uit 60 leden heeft als thema gekozen: Verrijzen om opnieuw levend te worden. De tekst en liederen zullen dit thema presenteren aan de aanwezigen. Daarom koos het bestuur van dit koor voor bijv. de paasliederen „Steeds weer hetzelfde zeggen”, „Het Woord het goede Woord*’ en „Brood op tafel”. Ook zal het koor in deze lentetijd het prachtige lied ten gehore brengen met de titel Let the sun shine. Aan het slot geeft het koor een uitvoering met begeleiding van het Jongeren-Combo van het zeer bekende Jesus Christ Superstar. Tweede Paasdag
’s morgens om 10 uur. Het koor staat onder leiding van de heer H. Peeters en voorganger bij deze dienst is pastoor J. Nijhof.
Paasdienst

Streekbode– Op tweede paasdag zal in de Sint Barbarakerk om 10.00 uur de Hoogmis geheel verzorgd en opgeluisterd worden door het jongerenkoor ‘van Leveroy. Het koor bestaat uit 60 leden en heeft als thema gekozen: Verrijzen om opnieuw levend te worden. De teksten en liederen zullen dit thema presenteren aan de aanwezigen. Met het oog op de lentetijd zal het koor ook het prachtige lied „Let the sun shine” ten gehore brengen. Aan het slot geeft het koor een uitvoering van het zeer bekende Jesus Christ Superstar met begeleiding van het jongeren-combo. Het koor staat onder leiding van H. Peeters en voorganger van de dienst is pastoor J. Nijhof.
Paasdienst

Op de Keper: Op de tweede paasdag a.s. ’s morgens om 10.00 uur zal in de Sint Barbarakerk te Leveroy de hoogmis geheel verzorgd en opgeluisterd worden door het Jongerenkoor van Leveroy. Dit koor dat’ bestaat uit 60 leden heeft als thema gekozen: Verrijzen om opnieuw levend te worden. De teksten en liederen zullen dit thema presenteren aan de aanwezigen.

Daarom koos het bestuur van dit koor voor bijv. de paasliederen “Steeds weer hetzelfde zeggen”, ”Het Woord het goede Woord”, en “Brood op tafel”. Ook zal het koor in deze lentetijd het prachtige lied ten gehore brengen met de titel Let the sunshine. Aan het slot geeft het koor een uitvoering met begeleiding van het Jongeren-combo van het zeer bekende Jezus Christ Superstar. Tweede Paasdag ’s morgens om 10.00 uur. Het koor staat onder leiding van de heer H. Peeters en voorganger bij deze dienst is pastoor Nijhof.