Dag: 20 juli 2017

Verpanding huis en hof op de Leveroy.

20/07/2017

8 februari 1752 SWALMEN – Verpanding huis en hof op de Leveroy. Ten overstaan van Johan Matthijs Daermans, scholtis, Herman Raemaeckers en Joannes Sillen, schepenen van de heerlijkheid Swalmen en Asselt, bekennen de echtelieden Hendrick Gubbels en Anna Delissen dat zij een bedrag van 20 pattacons tegen een jaarlijkse rente van 4% eerstmaal te betalen op 8 februari 1753 en met […]

Heemkunde