Dag: 28 augustus 2015

Kruis aan de Heerbaan (verdwenen)

28/08/2015

Het kruis aan de Heerbaan vroeger en nu. boven: het kruis vroeger.  Onder het Kruis in 1988   Praktisch op het erf van de familie Mestrom-Kessels staat een kruis, dat vroeger aan de Liesjeshoek stond, maar vanwege de ruilverkaveling moest verdwijnen. Zonder ook maar één bericht verdween het kruis; het corpus werd later in Heythuysen […]

Kruisen en kapellen

Houbenkapelke

28/08/2015

De kippen hebben er vrij speL In de tuin van de “Houbenhof”, waar Thieu Vestjens woont, zijn de restanten te zien van een zeer oud kapel­letje. Wit de wegverlegging lag dit kapelletje, dat was toegewijd aan St. Servaas, aan de “Mèspaad”, de ver­binding tussen kerk en de Heerbaan. Dit was een oude legerweg, waar veel […]

Kruisen en kapellen

Op Hey’s Kapelke aan de Liesjeshoek

28/08/2015

  “Op 1 april jl. kregen de bewoners van de Liesjeshoek In Leveroy de schrik van hun leven, toen ze ontdekten dat de oude Maria-kapel op de hoek Heerbaan/Lies­jeshoek door een automobilist finaal in de vernieling was gereden”, aldus een krante artikel van begin juli en het was echt geen april grap.67 Over het kapelletje […]

Kruisen en kapellen

Monument voor de gevallenen

28/08/2015

Ook Leveroy kent zijn monument voor de gevallen bur­gerslachtoffers uit de tweede wereldoorlog, een een­voudige pieta in een bakstenen nis tegen de muur van het kerkhof. De gevallenen zijn Joannes Heeskens en zijn schoon­vader Peter Janssen die dodelijk werden getroffen, toen op een zondagmorgen In het najaar van 1944 een gra­naat ontplofte bij hun huis […]

Kruisen en kapellen

Muurkruis aan de Swelstraat

28/08/2015

Lange tijd sierde een fraai muurkruis het pand 3a aan de Swelstraat. Maar met het vertrek van de toenmalige bewoner verdween ook het muurkruis. Slechts een foto bleef over….

Kruisen en kapellen

Devotiekruis aan de Swelstraat

28/08/2015

    Nogal onopvallend, want men is het gepasseerd, voor men het weet. De inscriptie in de marmeren plaat, inge­metseld in de sokkel van bakstenen luidt : “Gij allen die langs de weg gaatOverweegt en ziet of er een smart is, gelijk aan de mijneWed. Cuppens, Leveroy.”   Dit kruis is rond 1930 opgericht door […]

Kruisen en kapellen

Kruis hoek Luitstraat/Dorpstraat

28/08/2015

Op de hoek Luitstraat/Dorpstraat bevindt zich een kruis dat ook door pater Egelie wordt vermeld in zijn boek over gietijzeren wegkruisen. De wetenschappelijke omschrijving van dit kruis luidt als volgt : “Niet doorbroken kruis. Schacht en balken, aan voor- en achterzijde, rondom afgezet met een smalle, vlakke rand. Vergrote einden in de vorm van een […]

Kruisen en kapellen