Korten, Thieu

0 Comment


Denk aan mij terug, niet in dagen van pijn
Denk aan mij terug in de stralende zon
Hoe ik was toen ik alles nog kon
Thieu Korten

echtgenoot van
Mia Korten – van den Heurik
Geboren te Deurne, 11 juli 1937 Overleden te Weert, 9 januari 2006 Begraven te Leveroy, 14 januari 2006
Wij danken u voor uw betoonde medeleven.
Mia Korten – van den Heurik Kinderen en kleinkinderen
Pap, geboren op de Neerkant en groot geworden in Leveroy. Een man die zich met hart en ziel inzette voor “zijn” dorp Leveroy. Als blijk van waardering werd pap hiervoor in april 2005 Koninklijk onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Voor alles zette hij zich voor 100 % in. Zijn liefde voor de natuur uitte hij in al zijn hobby’s. Dit begon al in zijn jeugd met de paarden van zijn vader en uitte zich tot op het laatst met zijn vogels. Tussendoor vond hij nog tijd om samen met zijn broer en zussen voor zijn vader te zorgen wat hij met veel liefde heeft gedaan. Voor zijn gezin heeft hij altijd hard gewerkt en was niks hem te veel, van kolen sjouwen tot en met grondwerker. Van zijn gezin heeft hij altijd volop genoten en met name de laatste jaren van zijn kleinkinderen. Pap je strijd is gestreden en was niet te winnen. Geniet van de rust die je nu gevonden hebt. Pap, doe ze allemaal de groeten.

De zeswekendienst wordt gehouden op zondag 19 februari om 9.30 uur in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy

Tags: ,