Dag: 15 november 1993

Win de – Heijnen, Toos

15/11/1993

Vader, als Gij wilt, laat dan deze beker Mij voorbij gaan. Maar toch: Niet Mijn Wil, maar Uw Wil geschiede. (Luc. 22-42) Ter dankbare herinnering aan Toos Heijnen echtgenote van Jan de Win 27 januari 1936 – 15 november 1993 Eenvoudig en rustig, altijd vol zorgen. Heel haar leven heeft zij zich ingezet voor haar […]

Bidprentjes memorieboek1