Dag: 14 mei 1993

Kierkels, Johannes Andreas (drees)

14/05/1993

In ons gebed gedenken wij Johannes Andreas Kierkels echtgenoot van Margaretha Wilhelmina Janssen weduwnaar van Annie Maria Gubbels De dierbare overledene werd geboren op 22 mei 1900 te Leveroy en overleed, voorzien van het sacrament der zieken, in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond, op 14 mei 1993. Na een uitvaartdienst in de St. Petrusparochie te […]

Bidprentjes memorieboek1