Pijpers, PietTer dankbare nagedachtenis aan

Piet Pijpers

echtgenoot van
Leen Claessen

Hij is geboren te Helden op 20 maart 1932. Plotseling kwam er een einde aan zijn leven op 5 januari 1992 te Leveroy, voorzien van de II. Ziekenzalving. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd bij het graf van zijn zoontje Jan op donderdag 9 januari 1992.

De dood slaat vaak onbarmhartig toe. Piet zat nog vol idealen over zijn bedrijf; hij wilde nog van alles uitdokteren om voor dieren aangepaste verblijfplaatsen te maken. Zijn werkplaats was zijn lust en zijn leven. Heel de dag door. Klappers vol met opdrachten lagen nog te wachten. Toen kwam het onverbiddelijke einde. Thuis had hij altijd een fijne verstandhouding met zijn echtgenote en met Jeanne en Conrard. Samen probeerden zij eerlijk hun dagelijkse boterham te verdienen. Er is nu een haast niet te vullen leegte gekomen. Het leed is niet aan hem voorbijgegaan.

Het verlies van zijn zoon Jan was voor hem een zware slag. Maar met zijn van nature aangeboren wilskracht sloeg hij zich daar doorheen en ging moedig verder. Toen wilde zijn hart niet meer wat hij wilde. Maar iedere keer weer overwon hij zichzelf en was de werkplaats zijn ontspanningsoord. Vele mensen was hij van dienst met zijn uitgekiend en gedegen vakwerk. Het hoeft nu allemaal niet meer. liet is volbracht! Moge hij, die zovelen van dienst is geweest, nu voor zijn dienstbaarheid altijd leven in de nabijheid van zijn Schepper. Moge de rusteloze werker nu rust vinden bij de Heer van hemel en aarde.
Moge hij rusten in vrede.

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje en alle beetjes die je stierf het is vreemd maar die vergeet je. Het is je dikwijls zelf ontgaan je zegt: “Ik ben wat moe.” Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.

Voor de blijken van medeleven na het overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij u oprecht dank.

Leen Pijpers – Claessen,
Jeanne en Conrard.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zaterdag 22 februari om 19.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Tags: ,