Pierre VossenIn onze dankbare herinnering leeft voort

PIERRE VOSSEN

echtgenoot van.
MIA KOPPEN

Geboren te Leveroy 24 oktober 1933 Overleden te Utrecht 13 december 1991

In een ongelijke strijd, met taaie volharding gestreden, is deze moedige man bezweken. Een verraderlijk sluipende ziekte heeft zijn krachten langzaam maar zeker gesloopt. Hij leerde ons hoe men tegenslagen dient te incasseren en te verwerken op dappere wijze. Hij gaf een voorbeeld ter belering dat ons allen in kwade dagen tc pas k. komen! Zijn vurige wens om de dagen nog te zien lengen en om Kerstmis te vieren werd niet vervuld. In het maatschappelijk leven was Pierre Vossen een geziene figuur, met een gevoel van mede-leven met ieder leed en vreugde, met een brede belangstelling voor mensen, dieren en planten. Wie eenmaal zijn vriendschap, diè hij niet ongegrond rondstrooide, gewonnen had, kon blijvend rekenen op zijn onwrikbare trouw. Zijn harmonie bleef hem steeds dierbaar. Zijn levensmelodie is thans verstomd, een melodie met accoorden van onkreukbaarheid en trouw. Zijn dood heeft ons allen armer gemaakt. Voor zijn gezin stond hij steeds zijn naam Petrus getrouw, als een rots in de branding. Steeds was hij bezield door een zorgzame energie voor het wel en wee van de zijnen Als hij, wiens stem al lang door ziekte was gedoofd, nog had kunnen spreken, dan zou zijn afscheidsgroet geweest zijn: “Ik heb van jullie gehouden en ik ben dankbaar voor jullie weder-liefde”.

Door zijn kunst tot maalbaarheid
placht hij de meulensteen te zetten.
Hij won daaraan zijn daaglijks brood
en het brood waar wij van leven.

Eilaas, een scherper staal heeft hem
een scherper steen gemalen:
De felle dood, die schielijk wist
den rechtschapen man te stralen.
(Naar Guido Gezeik.)

Bedankt pap voor alles. Rust in vrede. In onze herinnering zullen wij je blijvend ontmoeten.

Tags: ,