Concordiaplatz

kris-kras door de regio met de umbelder

CONCORDIAPLATZ IN LEVEROY / 375 JAAR BARBARAPAROCHIE

Geruchten uit het lieflijke Leveroy, dat het damescomité van de fanfare Concordia op zaterdag aanstaande het Kerkplein gaan omdopen tot “Concordia-platz”, blijken ongegrond te zijn. Gelukkig maar, want ik zag het al voor mij. Massabijeenkomsten op dit plein, opruiende toespraken door pastoor Nijhof en zangkoren die het Leveroys volkslied scanderen. Nee mensen, de dames van het comité hebben heel wat vreedzamer bedoelingen want zij gaan zaterdag gewoon voor f 5,- per stuk platzen (een platz is een plat rond krentenbrood) verkopen. Heel vindingrijk hebben ze die platz daarom maar “Concordiaplatz” genoemd. Vandaar.

Toch hangt daar in Leveroy iets in de lucht. Van insiders heb ik gehoord dat de Sint Barbara-parochie het volgend jaar 375 jaar bestaat. En zo’n jubileum kun je natuuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Pastoor Nijhof zal wel al iets bedacht hebben, maar mocht dit niet zo zijn, dan heb ik een voorstel: Huur een luchtballon pastoor en gooi boven Leveroy 375 Concardiaplatzen uit. In één van die platzen verstopt u een boon en de prijswinnaar ontvangt dan het Mededelingenblad “Rond de Barbaratoren” 375 jaar gratis.

Tags: