Houben – Peeters, GertrudTer dankbare herinnering aan

GERTRUD PEETERS

weduwe van

HUBERTUS JOHANNES HOUBEN

Zij is geboren in Duisburg (D) op 3 maart 1904. Na een welbesteed leven, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, overleed zij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 2 augustus 1991. Zij is ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Uitvaart-dienst op dinsdag 6 augustus 1991.
Zij was een sterke, vriendelijke vrouw, die vroeger in de winkel en bakkerij samen met haar man eerlijk de kost verdiende. Altijd ijverig, meelevend met het wel en wee van de klanten, zonder grootdoenerij, maar wel met grote toewijding en werklust. En toen Sjaak en An het bedrijf overnamen, bleef zij present om het huishouden mee te regelen. Op haar bescheiden wijze was zij voor hen en voor de kinderen een grote steun, een toeverlaat, die op de achtergrond veel werk verzette. Haar was niets te veel! Ook in de gemeenschap van Leveroy was zij zeer bekend en had veel aandacht voor het lief en leed van de mensen. Zij was helemaal met Leveroy vergroeid. Alle mensen gingen graag met haar om vanwege haar eenvoudige openheid, haar attente levenshouding en haar belangstelling voor iedereen. Sjaak en An en de kinderen zullen haar erg missen, want zij behoorde bij hen zoals een tak bij de boom.
De laatste paar jaar hebben ze haar dan ook met grote liefde bijgestaan toen het allemaal wat moeilijker ging. Voor elke attentie en voor elk bezoek was zij dankbaar als een kind en zolang het ging nam zij nog deel aan de aktiviteiten van de Seniorenvereniging, waar zij een graag geziene gast was. Zonder op de voorgrond te treden was zij duidelijk aanwezig door haar belangstelling voor iedereen. Gelukkig is zij helder van geest gebleven tot aan het einde van haar leven. Zij was tevens een gelovige vrouw. De kerk was haar heilig. Zij zocht de vrede en vond de vrede in haar contact met God en in de H. Communie, die zij de laatste tijd maandelijks thuis ontving. Moge de Schepper deze trouwe dienares nu aanvaarden. Wij geven haar uit handen en bidden: Heer, geef haar nu samen met haar echtgenoot Hubertus Houben de eeuwige rust!

t
Voor uw blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de Uitvaartdienst, zeggen wij u hartelijk dank.
Sjaak – An en kinderen. De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 22 september 1991 om 10.00 uur.

Tags: ,