Naus, JacDankbare herinnering aan

JAC NAUS

echtgenoot van
FIEN HOUBEN

Geboren te Helden op 5 september 1933. Na een heel actief en dienstbaar leven overleed hij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 6 mei 1991, voorzien van het H. Sakrament der Zieken. Wij heb-ben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op zaterdag 11 mei, na een plechtige eucharistieviering in de parochiekerk aldaar.

Jac was een man uit één stuk. Gemeenschapsmens in hart en nieren. Zijn vele talenten stelde hij in dienst van de parochie. Het woord “nee” stond niet in zijn woordenboek. Hij was een geboren leider, een sterke voorzitter van de Rabobank en de Fanfare, resoluut en tóch beminnelijk. Hij zocht altijd naar harmonie, schuwde de discussie niet, waarbij zijn slagvaardige humor menigeen ontwapende. Hij hield van het leven en vooral van de vreugde, die hij kwistig deelde met zijn medemensen.

De dood van Jac is een groot verlies voor ons allen. Vooral voor zijn dierbare Fien. Meer dan 25 jaar deelden ze lief en leed, zorgden ze samen en werk-ten ze samen, onverdroten, ijverig en altijd op hun post. Thomassenhof voorheen en naderhand Liesjeshoek 17, waren een thuis voor familie en vrienden. Men was er altijd welkom. Gastvrij was de vrijheid van de gasten. Zo stelden ze zich samen open voor de samenleving maar ook voor de kerk. Betrouwbaar in het geloof, duidelijk in hun opvattingen, God was niet de sluitpost van zijn leven. Moge hij nu in de vrede en de rust van zijn Schepper genieten van de wonderlijke muziek in het Land van de Belofte.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst van mijn lieve man, zeg ik u namens de hele familie, oprecht dank.
Fien Naus – Houben.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van Leveroy op zondag 23 juni om 10.00 uur.

Tags: ,