WULMS, JOHANNES CORNELISDankbaar gedenken wij

JOHANNES CORNELIS WULMS

echtgenoot van

MARIA CATHARINA PETRONELLA OP HEIJ

Hij werd geboren te Leveroy op 20 april 1904 en overleed te Nederweert, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 24 maart 1991. Na een plechtige Uitvaartdienst op 27 maart in de parochiekerk van de H. Rochus te Budschop-Nederweert, hebben wij afscheid van hem genomen in het Crematorium te Venlo.

Niemand kan antwoord geven op de gewichtige vraag wanneer hij zal sterven. God heeft dat uur voor ons verborgen. Wel heeft Hij ons op het hart gedrukt: om altijd bereid te zijn. Gelukkig zij, die deze gedachte steeds voor ogen hielden en in alle eenvoud hun plichten vervulden.

Toch brengt de dood van een dierbare droefheid in het gezin, maar die droefheid wordt verzacht door het geloof dat de overledene is voorgegaan naar een beter leven, waar de anderen eenmaal zullen volgen.

Beminde echtgenote, kinderen en kleinkinderen, dit afscheid is zwaar voor u, zoekt echter uw kracht bij God, Die u immer de nodige genade schenken zal om dit offer te kunnen dragen. Blijft verenigd in liefde voor elkaar en boven alles in liefde voor God.

Familie en bekenden, blijft mij steeds in uw gebeden gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Onze Vader . . . Wees Gegroet. . .

Uw blijken van medeleven hebben wij zeer gewaardeerd. Daarvoor zeggen wij u oprecht dank..

M. C. P. Wulms – Op Heij, kinderen en kleinkinderen.

 

 

Tags: