herenkoor zingt in de Dom van Keulen* Mannenkoor Canticum Novum voor de parochiekerk van de H. Barbara in Leveroy; geheel links dirigent Hans Peeters en pastoor Jan Nijhof.

LEVEROY – Het Leveroyse Mannenkoor Canticum Novum timmert middels dorps- en landsgrenzen overschrijdende activiteiten aan de weg. Dit mannenkoor geniet in het Midden-Limburgse al een zekere reputatie wat betreft het zingen van het Gregoriaans, maar daarnaast verzorgde zij ook al diensten in de Krijtbergkerk te Amsterdam en de Servaasparochie te Maastricht.

En om maar even in het zuiden te blijven: in 1985 viel dit koor de eer te beurt om de Pausmis in Beek mede te mogen opluisteren. Als volgende stap leek het koorlid Peter Crins een hele uitdaging om met het koor een mis op te luisteren in de Dom van Keulen. Na overleg, getelefoneer en zo meer, was alles tot zijn eigen verbazing vrij snel geregeld. Peter Crins hierover: „Vermoedelijk hebben onze eerdere activiteiten, waartoe ook het opluisteren van die Pausmis er toch wel toe bijgedragen dat dit initiatief goed en snel te realiseren was. Ik vind het een hele uitdaging voor ons koor, net zo goed als de eerder genoemde activiteiten. Het zijn heel aparte ervaringen om voor zo’n grote groep mensen te zingen”, zo meent hij. De onder meer vanwege zijn opwekkende pennevruchten bekende pastoor Nijhof is als president van dit koor mede gesprekspartner, evenals dirigent Hans Peeters. En deze drie heren laten ons kennis maken met „Canticum Novum”.

De nadruk op het Gregoriaans was in het verleden zoals bij zoveel koren een doorlopende traditie, maar is in de loop van de tijd uitgegroeid tot een welbewuste keuze. Eentje waarbij ook de nodige bijscholing niet kon uitblijven. De dirigent heeft zich middels diverse cursussen hierin verder bekwaamd, maar ook het koor mocht in het verleden onder meer repetities bij wonen waarin de gregorianist Jef Lennarts goede aanwijzingen gaf. Deze in ’87 overleden nestor van de gregoriaanse kerkzang was ook degene die dit koor in ’85 selecteerde voor medewerking aan de Pausmis. De aldus toegenomen zangkwaliteiten van het koor en de keuze voor het gregoriaans betekenen voor pastoor Nijhof dat hij ook af en toe solo dient te zingen, hetgeen met name op feestdagen het geval is. „Dan gieren de zenuwen door m’n keel; als zij feest hebben begin ik aan mijn kruisweg”; aldus een lachende Nijhof. Hij vervolgt: „Maar voor een mis in het gregoriaans, zeker zoals op feestdagen, daarvoor komen mensen speciaal naar hier. Zowel ouderen die hiermee opgegroeid zijn en na afloop welgemeend zeggen: „waat waas det sjoon”, alsook leden van andere koren die de hele mis serieus en kritisch volgen. Ik ben blij dat Hans Peeters eind ’81 de leiding van dit koor wilde overnemen, na het overlijden van de vorige dirigent de heer Ament. Het kerkbestuur heeft middels investeringen en het werven van nieuwe koorleden voorwaarden ingevuld die belangrijk waren om weer verder te kunnen”.

„Het Kliekske van Driekske”

Pastoor Nijhof die voor een ander doel een stukje geschiedschrijving omtrent kerkkoren in Leveroy heeft verricht, wist aldus vanaf ca. 1900 dankzij herinneringen van ouderen nog heel wat te achterhalen. Heel wat namen van zangers uit een grijs- én meer recent verleden staan erin vermeld. In het prille begin van deze eeuw moet er volgens dit geschrift een groepje jongeren zijn geweest dat al zingend de kermissen bezocht en aan pastoor verlof vroeg om ook
in de kerk te mogen zingen. Aldus deed dit in de volksmond „Kliekske van Driekske” genoemde jongerengroepje het toenmalige kerkkoor concurrentie aan. Van het Kliekske wordt anno 1990 niets meer vermeld, maar het kerkkoor is door de tijden heen gebleven. Wel is vermeldenswaard dat Hans Peeters, de huidige dirigent in het Leveroyse eerst naam heeft gemaakt als dirigent van een succesvol jongerenkoor. Toen de toestroom van nieuwe aanwinst terug ging lopen, er waren gewoon steeds minder jongeren, heeft het bestuuur besloten tot stoppen op een moment dat het nog mooi was. Een reünie-achtige happening met alle oud-zangertjes vormde voor dat koor de afsluiting. „En toen was de weg vrij om met iets nieuws te beginnen”, aldus Hans Peeters. „We hebben met dit koor ook in de regio vaker activiteiten ondernomen buiten de zondagse hoogmis. Dat varieert van het zingen op recepties tot aan het meedoen met de bonte avonden.

En ook wat de muziek zelf betreft zoeken we als afwisseling soms naar wat anders. Wij werken ook regelmatig samen mee Dameskoor Cantate uit deze parochie, dat ik ook dirigeer. Het mannenkoor bestaat uit zo’n 32 zangers en „Cantate” heeft ook 30 leden en met name op feestdagen en bij speciale gelegenheden treden we gezamenlijk op. De om vang van beide koren samen biedt dan weer heel nieuwe mogelijkheden wat de meerstemmige zang betreft. De verwevenheid van beide koren blijkt ook wel uit het feit dat er 20 leden van het dameskoor op 7 oktober a.s. mee zullen gaan naar Keulen, waar we om 10.00 uur de hoogmis verzorgen. Wat we verder die dag in Keulen ondernemen
wordt nog bekeken, maar bij het eventueel bestijgen van de Domtoren zal ik wel niet present zijn. Dit soort uitstapjes doen wij niet planmatig, dat komt gewoon spontaan op. Het sluit wel goed aan bij onze idealen om ergens te zingen waar mensen het graag horen. Het is best prettig om de normale sfeer en het normale zang-patroon zo eens te doorbreken”.

Muziek

Wanneer men bedenkt dat van de ca. 1000 inwoners er toch ruim 60 koorlid zijn en wanneer men daarnaast weet dat pastoor fietsend door zijn parochie als zachtjes zingt: „We gaan naar Keulen, we gaan naar Keulen”, dan kun je moeilijk anders concluderen dan dat we hier te maken hebben met een parochie waar muziek in zit.
In het verleden zijn er ook wel eens contacten geweest met een Pools koor, welk drie dagen in Leveroy te gast was en waarvan de leden in die tijd bij Leveroyse gezinnen werden ondergebracht. Dit gebeurde op initiatief van de beide koren en de opluistering van de hoogmis door dit Pools koor leverde zeer enthousiaste reacties op.

Aan de reacties van de gesprekspartners af te leiden is het niet onwaarschijnlijk dat er na dit „Keulse” uitstapje wel weer eens een nieuw idee opborrelt,

 

Tags: