Ketelaers, Lei

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

LEI KETELAERS

echtgenoot van
TRUI RAEMAKERS

Hij is geboren te Leveroy op 1 april 1915. Na een korte ziekte overleed hij op 27 augustus 1990 in het St. Jans Gasthuis te Weert, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Rochus te Budschop op 1 september hebben wij hem ter ruste gelegd op de Algemene Begraafplaats te Nederweert

.
Hij was een wijze man, evenwichtig en harmonieus in denken en doen. Rustig trad hij de mensen tegemoet en luisterde altijd met veel belangstelling naar het wel en wee van anderen. In zijn vitale levensjaren was hij een agrariër in heten nieren en bekleedde meerdere funkties in dienst van de boerenstand. Dat deed hij weloverwogen en met inzet van al zijn krachten. Eenmaal woonachtig in Nederweert toverde hij zijn tuintje om in een klein paradijs van bloemen en planten. Dat was zijn hobby. Samen met zijn lieve echtgenote genoot hij van de rust na al die jaren van zorg voor land en vee, boer en tuinder. Meer dan 40 jaar leefde hij met haar in een. heel gelukkig huwelijk. Zij waren bezorgd voor elkaar en deelden in al die jaren lief. en leed.
Wat een geluk dat zij samen met kinderen en kleinkinderen het 40-jarig huwelijk nog mochten vieren. Zijn kinderen mogen trots zijn op deze vader, die met grote interesse hun wegen volgde tot aan het einde toe. En voor zijn kleinkinderen was hij de lieve opa, die altijd tijd en aandacht voor hen had. Hij genoot van hen, lachte met hen en deelde hun kleine verdrietjes. Altijd heeft hij ernaar verlangd geen lang ziekbed te hebben. Die wens is in vervulling gegaan. Gelukkig voor hem. In het bijzijn van al zijn geliefden is hij over de grens van leven en dood gegaan na een heel korte ziekte. Vredig en met overgave! Moge hij, die tot in het uur van de dood, trouw bleef aan de Schepper van hemel en aarde, nu ook in Zijn nabijheid rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst, van mijn dierbare man, onze vader en opa, zeggen wij U hartelijk dank.

T. Ketelaers Raemakers, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zaterdag 13 oktober om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Rochus te BudschopNederweert.

Tags: ,