Het circuit door Leveroy

0 Comment


door HENK SCHROEN

LEVEROY – Het is Leveroy, maar dit verhaal had ook in Melick, Nunhem, Poster-holt of Stramproy gesitueerd kunnen worden. Of nog ruimer: overal binnen de bebouwde kom waar een maximum snelheid van 50 kilometer per uur geldt.

Daar gaat het om: gevaar, stank, angst en ergernis van en over te hard jakkerende auto’s. Snelheidsovertreders zullen wel even oud zijn als de ronde borden met rode rand, waarin zwarte cijfers voorschrijven hoe hard je mag. Ook in Leveroy, waar het autoverkeer de Dorpstraat ontdekt schijnt te hebben. Een paar linke bochten is niet genoeg is om snelheid te minderen en het aantal (vracht)auto’s lijkt gestaag te groeien.

Pastoor Jan Nijhof ergert er zich aan en hij maakt er zich zorgen over. En alle parochianen langs de Dorpstraat met hem, zo luidt zijn stellige overtuiging. In ’Rond de Barbaratoren’, het parochieblad van Leveroy, schreef hij er al schande van dat de Dorpstraat-bewoners vanaf ’s ochtends vijf uur tot ver na middernacht het gedender moeten aanhoren van automobilisten die te hard rijden. Ook tijdens de afgelopen kermisdagen was het een van de gespreksthema’s in beide cafés in de kern. Een paar dagen zonder het gedender omdat de kermis het een paar dagen per jaar wint van de auto’s. Ook herrie, maar dan aangename!

Kinderen

Veel erger dan het geluid is het gevaar. „De laatste vier weken zijn er drie ongelukken gebeurd waarbij drie mensen in het ziekenhuis terechtkwamen. Ik vrees het ergst£ als dat zo doorgaat”, somt de pastoor op ongeruste toon op. De basisschool ligt vlakbij de Dorpstraat en dagelijks moeten 140 leerlingen dat gebouw zo veilig mogelijk proberen te bereiken. Ouderen durven nauwelijks meer op de fiets en oversteken wordt ook steeds meer een crime. „Dat kan niet langer zo. Er wordt te weinig gecontroleerd en de benzinedampen knallen zo je huis binnen”, zegt Nijhof beslist.

Hij weet dat er vroeger ooit plannen zijn geweest voor een Rondweg om de kern van Leveroy heen. Dat was aan het begin van de jaren zeventig bij de Ruilverkaveling. De pastoor weet er het fijne niet van en wil er daarom niet veel over kwijt. Maar lang is verteld dat het niet alleen financiële beletsels waren die dit plan in de prullenbak deden belanden. De politiek zou er ook iets mee te maken hebben gehad..

De Leveroyse gemeenschapsraad gaat ’det gejaag door ut törp’ ook weer hoog op de agenda zetten en, wie weet, misschien komt die Rondweg weer op de proppen. Ook groepscommandant Altena van de rijkspolitie Nederweert is het opgevallen dat er de laatste tijd meer ongelukken zijn gebeurd. Toch wil hij de toestand niet alarmerend noemen. Zijn mensen controleren ook in Leveroy met regelmaat van de klok, maar ze kunnen ook niet overal tegelijk zijn. Door omleidingen rond de, autosnelweg A2 en de A68 is het ’op Leivere’ drukker geworden. En een beetje chauffeur kent zijn sluipwegen.

Nijhofs oplossing zal wel nooit in vervulling gaan: verkeersdrempels zoals hij die al fietsend aan trof in Haler-Uffelse. Een plaatsje nog kleiner dan Leveroy en niet gelegen aan aan drukke weg. En toch verkeersdrempels. Petje af voor het Hunsels gemeentebestuur, schreef Nijhof. Dat heeft aandacht voor de mens, ook voor de mens in de allerkleinste kerkdorpen.

Tags: