Reijnders, Hubertus

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

HUBERTUS REIJNDERS

echtgenoot van
ELISABETH PEETERS

Op 7 december 1908 Is hij geboren te Leveroy. Hij overleed rustig en vredig In het Verpleeghuls St. Martinus te Woon op 5 november 1989, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 8 november 1989 hebben we zijn uitvaart gehouden waarna de begrafenls op het parochiekerkhof te Leveroy.

Hij werd 80 jaar. En hij was er tevreden mee. Als dorpsfiguur kende iedereen heen. Als paardenliefhebber had hij wijd en zijd bekendheid verworven.
“Schreurs Bèr was een begrip. Aan zijn kinderen gaf hij
vaak wijze lessen mee, zonder zich op te dringen.

Als man, vader en opa heeft hij met zijn mogelijkheden en zijn tekorten tot aan het einde zijn taak volbracht. Zijn teven kenmerkte zich door een van nature ingebouwde humor.

Waardoor hij voel mensen een schaterende lach bezorgde. Hij hield van gezelschap, van mensen om zich heen, zowel thuis als in het dorpsleven. Hij had een klein hart, dat veel geleden heeft toen zijn Dierbare zoon Lei door een ongeluk om het leven kwam. Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij dit kruis kunnen dragen. Gelukkig Is hij gestorven zonder Pijn biddend tot in het uur van de dood. Hij was trouw aan zijn geloof in Gods de Schepper van hemel en aarde. Moge Vader God deze trouwe dienaar aanvaarden In het Land van de Belofte, om er samen met Loe gelukkig te zijn.

Moge “Schreurs Bèr” rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van onze eerbare overledene. zeggen wij U hartelijk dank.

E. Reijnders • Peeters.
kinderen en kleinkinderen. Leveroy.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden In de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 17 december om 10.00 uur.

Tags: ,