Raetsen, Maria

0 Comment


De Heer is mijn kracht en sterkte.
Onder deze intentie – haar wapenspreuk – ging van ons heen in het geloof van de verrijzenis, onze medezuster,

MOEDER MARIA JULIANA
van de H.Kleine Theresia
oud Abdis

MARIA WILHELMINA HUBERTINA RAETSEN
Geboren te Nederweert, par. Leveroy 21 februari 1903. Geprofest in de Birgittinessenabdij te Weert 2 april 1932. Overleden 30 augustus 1989, voorzien van het H.Sacrament der Zieken.

In vertrouwen en overgave aan de Goddelijke voorzienigheid heeft zij haar roeping tot dit kloosterleven trouw en dankbaar beleefd.
In deze overtuiging heeft zij haar communiteit 7 jaar als Priorin en 24 jaar als Abdis voorgegaan en geleid.

Als contemplatief in de Orde van de H.Birgitta had zij een grote devotie tot Maria, de Moeder van Smarten. Ongetwijfeld was dit ook de steun en troost die haar levensweg met zo’n grote rust vervulde, wat zij, dank haar sterk karakter, ook tijdens haar totale afhankelijkheid tot de laatste minuut heeft behouden. Groot was haar verwondering toen zij temidden van haar biddende medezusters de Bruidegom tegemoet ging. Dagelijks toch heeft zij ruim 62 jaar lang in het koor voor de Vespers in het Ave Maris Stella gezongen:

Maak ons leven heilig, onze wegen veilig, Dat wij in Uw bijzijn, Jezus zien en blij zijn.
Met een dankbare herinnering geven wij haar aan God terug.
Voor uw blijk van medeleven betuigen wij U onze oprechte dank.
Familie Raetsen
Abdis en Zusters Birgittinessen

Tags: ,