Leunissen Theodoor

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

THEODOOR LEUNISSEN

echtgenoot van
PETRONELLA CUIJPERS

Op 3 november 1902 is hij geboren te Geleen. Hij overleed in het St. Jans Gasthuis te Weert op 20 augustus 1989, voorzien van het H. Sacrament der Zieken. Op 23 augustus 1989 hebben wij zijn uitvaart gehouden te Leveroy, waarna de begrafenis plaatsvond op het parochiekerkhof aldaar.
Najaren hard werken op de boerderij aan de Oudenhofweg verhuisde hij als een gelukkig mens samen met moeder naar een bejaardenwoning in het dorp, dichtbij de kerk, dichtbij de mensen.

Zestien jaar heeft hij daar mogen wonen en genieten. Genieten van zijn tuintje en van zijn rozen, van de contacten met buren en vrienden, maar vooral van het bezoek van zijn kinderen en kleinkinderen. Samen met moeder maakte hij van zijn huis een thuis voor hen, want aan de onderlinge vrede en een hechte familieband was hem alles gelegen. Daarom was hij ook zo blij en gelukkig tot op de laatste dag thuis verzorgd te kunnen worden.

Vader Leunissen had tot aan zijn dood grote belangstelling voor het wel en wee van zijn kinderen en kleinkinderen. Hun vreugde was zijn vreugde, hun verdriet was zijn verdriet, hun vrede was zijn vrede.

Hij was geen man van hoge eisen, maar blij en tevreden met de kleine dingen van het leven. Hij leefde eenvoudig en gelukkig, samen met zijn echtgenote, met wie hij 53 jaar was getrouwd, met wie hij al zijn lief en leed heeft gedeeld en waarover hij altijd sprak met grote waardering en gepaste trots.

Hij was een man met een heel diep geloof. God was zijn kracht, de kerk was hem heilig, bidden hoorde bij zijn leven zoals de zon bij de hemel. Moge deze trouwe dienaar nu voor altijd opgenomen worden in Gods’ liefde, in het land van de belofte, waar hij mag delen in de eeuwige vreugde en vrede.

Voor de vele blijken van medeleven na het overlijden en bij de uitvaart van vader, zeggen wij U hartelijk dank.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden te Leveroy in de St. Barbarakerk op zondag 8 oktober om 10.00 uur.

Adres:
Familie Leunissen,
Barbarastraat 5, Leveroy.

Tags: