Houben, Ruud

0 Comment


Ter nagedachtenis aan
RUUD HOUBEN

Geboren op 16 september 1967, moesten wij door een noodlottig ongeval afscheid van hem nemen op 7 juli 1989.

Ruud,
Veel mensen voelen een groot gemis door jouw heengaan. Op de eerste plaats je goede ouders, die 21 jaar met grote liefde voor je gezorgd hebben en bij wie je altijd welkom was. Je wás van hen en je blééf van hen.
Ook je zusjes en broer kunnen niet begrijpen dat je er niet meer bent.
Zij hielden van jou en zij blijven van je houden.

Je vrienden zijn met ontzetting geslagen, want je hoorde bij hen, zoals takken bij een boom.Heel je familie staat machteloos aan de grond genageld, omdat je één van hen was. De leden van de Beugelclub, van SV. Leveroy en fanfare Concordia zijn verdrietig om jouw vroege dood. Je was hun kameraad, hun trouwe makker. En als je meedeed als leider met het Kindervakantiewerk, dan waren de kinderen bij jou niet weg te slaan.

Ruud,
Wij zijn allen verbijsterd. Toch voelen wij ons een beetje getroost, omdat je in de korte tijd van ie leven zo heerlijk van alles genoten hebt. Je ging door het leven als een vogel in de lucht. Vrij en onbezorgd! Wij gunden je het van harte! Nu je er niet meer bent, zullen wij je levensdrang, je gulle lach en je vriendschap nooit kunnen vergeten. En wij hopen en verwachten dat er ergens een land is, waar God je voor ons zal bewaren. In vrede!

Voor al Uw blijken van medeleven na het plotseling overlijden van onze Ruud, zeggen wij U hartelijk dank.

Familie Houben – Reijnders.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zaterdag 26 augustus 1989 om 19.00 uur.

 

Tags: ,