Op Heij, Godefridus

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

GODEFRIDUS OP HEIJ

echtgenoot van
DOROTHEA MORTELMANS

Hij is geboren te Leveroy op 1 juni 1914. Na een welbesteed leven overleed hij, voorzien van de Ziekenzalving, in het St. Jans Gast-huis te Weert op 27 juni 1989. Op zaterdag 1 juli 1989 hebben wij hem in de vrede van Christus begraven op het parochiekerkhof te Leveroy.

Hij was een zeer bescheiden, eenvoudig mens. Tevreden met de kleine dingen van het. !even. Hij vroeg nooit veel voor zichzelf, maar als hij anderen een plezier kon doen, dan was hij steeds present. Samen met zijn dierbare echtgenote heeft hij grote zorg gehad voor zijn kinderen en kleinkinderen, die ook allemaal trots op hem waren. Pap had belangstelling voor allemaal. Hun vreugde was zijn vreugde, hun verdriet was zijn verdriet. Achter het leven van deze eenvoudige mens ging toch een intelligente persoonlijkheid schuil, breed geïnteresseerd in het wel en wee van de samenleving en als gesprekspartner was hij niet gauw uit zijn evenwicht te brengen. Hij kon heel ernstig zijn, maar had ook de gave met een slagvaardige humor de mensen te laten lachen. Zijn gulle lach zullen wij nooit vergeten! Wij hebben respect voor de wijze waarop hij zijn ziekte een plaats gaf in zijn leven. Hij wist niet van opgeven en telkens weer knokte hij voor zijn leven met de mentaliteit van een echte vechtersbaas. “Ik lijd wat ik kan” zei hij dan “maar ik doe ook wat ik kan.”

Nu wij hem afgeven aan de Heer van leven en dood, zijn wij hem dankbaar voor het voor-beeld van trouw dat hij ons gegeven heeft, voor de belangstelling, die hij ons betoond heeft en voor de ijver waarmee hij zorgde voor ons, zijn echtgenote, kinderen en klein-kinderen. Moge de Schepper van hemel en aarde Zich over hem ontfermen en hem voor ons bewaren in het beloofde land.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaartdienst, zeggen wij U hartelijk dank.

D. Op Hey – Mortelmans,
kinderen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 13 augustus om 10.00 uur.

 

Tags: ,