Janssen, Nic

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

NIC JANSSEN

weduwnaar van
NEL SILLEKENS

Hij is geboren te Leveroy op 5 november 1907. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament van de Ziekenzalving, is hij op 23 maart 1989 thuis temidden van zijn geliefden gestorven. Op 28 maart hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.
Onze dierbare overledene was een man uit één stuk. Men kon altijd op hem vertrouwen en op hem kon men de klok gelijk zetten. Hij was gelukkig en blij met gewone, eenvoudige dingen van het leven. Hij vroeg nooit veel voor zichzelf, wel ván zichzelf. Altijd arbeidzaam, altijd bereid om de helpende hand uit te steken. Nooit klagen, maar dragen en bidden om kracht, dat was zijn devies. Ook toen hij enkele jaren geleden afscheid moest nemen van zijn lieve echtgenote, bleef hij zichzelf, prachtig bijgestaan door zijn kinderen en kleinkinderen, zijn schoonzoons en schoondochters. Allen hebben hem liefdevol verzorgd tot het laatste uur van zijn leven. Nic was een fijne man voor zijn overleden echtgenote, een dierbare vader en opa. Er straalde van hem rust uit, heel zijn leven, en zelfs vanaf zijn ziekbed ontwapende hij velen door de kalmte, waarmee hij lijden en dood aanvaardde.

Nic was een man van “trouw”. Trouw was hij in zijn huwelijk, trouw aan zijn opdracht als vader en opa, trouw aan de gemeenschap van Leveroy. Vooral aan de Schutterij St. Barbara, die hij 56 jaar diende en daarvoor koninklijk werd onderscheiden. Hij had een rotsvast geloof, grote eerbied voor de priesters en de kerk. Altijd was hij in het weekend present in de parochiekerk en met diepe, stille eerbied ontving hij dan de communie. In dit geloof is hij in volle overgave van ons heengegaan. Zijn leven en zijn voorbeeld zullen altijd in ons blijven. En biddend zeggen wij: Heer, Schepper van hemel en aarde, bewaar Uw trouwe dienaar voor eeuwig in Uw nabijheid.
Moge hij in ons en bij U rusten in vrede!
Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze vader en opa, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen Janssen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 14 mei om 10.00 uur.

Tags: