Koppen – Salmans, Ida

0 Comment


Koppen-SalmansIda1989Koppen-SalmansIda1989vk

Ter dankbare herinnering aan
IDA GERTRUDIS SALMANS

weduwe van

HENRICUS KOPPEN

Geboren te Weert OD 18 maart 1897, overleed zij in alle vrede en rust te Nederweert op 1 februari 1989, na voorzien te zijn van het H. Sacrament van de Zeken. Haar uitvaartdienst en begrafenis vonden plaats te Leveroy waar zij is bijgezet in het graf van haar echtgenoot op zaterdag 4 februari 1989.
Met de dood van Oma Koppen is de wereld een stukje armer geworden omdat zij een hele kostbare vrouw was. En nu zij ons lichamelijk heeft verlaten moeten wij juist dat kostbare altijd vasthouden. Wij moeten vasthouden in ons hart en in ons denken: haar grote wilskracht, haar dapperheid bij ziekte en tegenspoed, haar ijver en werklust ten einde toe. Wij moeten vasthouden: haar toegewijde zorg-zaamheid voor kinderen en kleinkinderen, een zorgzaamheid waardoor zij ziel altijd bij haar “thuis” voelden. Wij moeten vasthouden: haar radicale liefde voor de medemensen, waarmee zij altijd maar wilde geven en nog eens geven, zonder daarmee eer of
succes te behalen. Wij moeten vasthouden: haar grote eerbied voor de natuur, die vooral tot uiting kwam in haar vreugde en blijdschap om bloemen, die zij zag als een geschenk uit de hemel. Wij moeten vasthouden: haar grote dankbaarheid voor het gezin waarin zij mocht leven tot aan het einde en dat voor haar een paradijs op aarde was. Wij moeten vasthouden: haar diepe geloof, haar godsdienstzin, haar dagelijks bidden, allemaal dingen, waarvan zij werkelijk leefde, dag in dag uit. Heel haar leven stond in het teken van de Heer van hemel en aarde voor wie zij leefde: en zij geloofde, rotsvast, dat zij aan het einde haar Heer zou ontmoeten, om verenigd te worden met Harrie, haar dierbare echtgenoot, waarvan zij 42 jaar geleden afscheid had moeten nemen.

Daarom durven wij bidden: Heer, onze God, neem Uw trouwe diena-res nu op in Uw eeuwige vreugde: de wereld is armer geworden, God, maar Uw hemel rijker. O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand: zegen haar.

Voor de vele blijken van medeleven, na het overlijden en bij de uitvaart van Oma, zeggen wij U hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op haar verjaardag 18 maart a.s. om 19.00 uur in de St. Lambertuskerk te Nederweert.

Tags: ,