Moonen, Lodewijk

0 Comment

moonen lodewijk1988vkmoonen lodewijk1988

Ter gedachtenis aan

LODEWIJK MOONEN

weduwnaar van

MARIA CATHARINA LOVEN
Hij werd geboren te Leveroy op 16 juli 1895 en overleed in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op 19 september 1988, gesterkt door het H. Sacrament der Zieken.
Wij hebben hem ter ruste gelegd, op het parochiekerkhof van de H. Johannes de Doper te Baexem, op 23 september d.o.v.
In de gezegende ouderdom van 93 jaar is onze dierbare vader, opa en overgrootvader, van ons heengegaan. Wij hebben hem altijd gekend als een man van grote eenvoud en levens-wijsheid, eerlijk en oprecht, een mens die recht door zee ging en met een open karakter. Hij was een goede, hartelijke en blije mens, opgewekt, vol humor, goedlachs als hem wat inviel om te vertellen en als hij wat hoorde waar hij plezier aan had. Op zon momenten kon hij intens genieten van een goede sigaar. Zijn levensmoed en levensvreugd, waaronder toch ook vaak een diepe ernst schuilging, straalde als een warme zon uit over allen die met hem in aanraking kwamen. Veel en hard werken was vanaf zijn jonge jaren het levenspa-troon van vader. Alleen de hoofdzaken golden voor hem: het werken voor het dagelijks brood. Veel heeft hij geleden onder het zo tragisch heengaan van zijn dierbare vrouw.

Zijn christelijk leven zegt ons dat hij op de dood voorbereid was. Hij was een gelovig mens die op God vertrouwde en uit wiens hand hij alle lief en leed van het leven aannam. Bij God zocht hij hulp in eenvoudig gebed.
Wij weten dat God de eenvoud lief heeft. Ondanks de pijn en het verdriet van zijn afscheid, zijn wij oprecht dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft; dankbaar voor zijn leven en werken voorons, zijn zorgend bestaan, zijn belangstelling voor familie en klein-kinderen. Mijn beste kinderen en familie, heel veel dank voor alles wat jullie voor mij betekend hebben en voor iedere hulp en attentie tijdens de lasten van mijn ouderdom.

Rust in vrede.

Voor het betoonde medeleven, na het overlijden, voor het gebed en de troostvolle aanwezigheid, bij de uitvaart en be-grafenis, van onze goede en lieve vader en grootvader, danken wij U hartelijk.
Kinderen Wonen, klein- en achterkleinkinderen.

De zeswekendienst zal gehouden worden op zaterdag 5 no-vember om 19.00 uur in de parochiekerk van de H. Johannes de Doper te Baexem.

Tags: ,