Knapen, Jan

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

JAN KNAPEN

echtgenoot van
ZUS NAUS

Hij is geboren op 11 januari 1927 te Leveroy en is aldaar plotseling overleden op 16 juni 1988, nog voorzien van de Heilige Ziekenzalving. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op maandag 20 juni 1988.
Jan heeft niet zo heel lang mogen leven, maar in de tijd die hem gegeven was, hebben wij hem leren kennen als de altijd werkende, de immer bezige mens, die zichzelf vaak geen rust gunde. Iedereen deed een beroep op hem en iedereen werd geholpen. Mensen, bedrijven en verenigingen maakten gebruik van zijn vakmanschap, kennis en dienstbaarheid. En Jan zei nooit “nee”. Maar gedragen door een enorme wilskracht bleef hij de rusteloze werker tot het einde toe. Jan was voor zijn vrouw en kinderen een voorbeeldige man en vader. Trouw aan zijn gegeven woord heeft hij tomeloos voor hen gezorgd. Zij zullen hem erg missen, temeer omdat hij nooit zichzelf zocht, maar in onverdroten ijver voor hen op de bres stond. In de gemeenschap van Leveroy kende iedereen hem. Vele, vele jaren was hij een trouw lid van fanfare Concordia, van het Kerkelijk Zangkoor en van het Parochieel Missiecomité.

En ondanks dat zijn krachten afzwakten, bleef hij bij die verenigingen op zijn post tot in het uur van zijn dood. Hij heeft zijn talenten niet begraven maar ze volop gebruikt in dienst van zijn gezin en van de Leveroyse gemeenschap. Daarnaast stond de Kerk bij hem hoog in aan-zien. Hij vervulde zijn godsdienstige plichten als vanzelfsprekend en beleefde zijn geloof zoals hem dat was aangereikt vanuit het verleden. En ook hierin was hij trouw tot op de dag van zijn plotseling heengaan. Moge de Schepper van hemel en aarde hem nu ook aanvaarden als Zijn trouwe dienaar.

Moge hij rusten in vrede in Gods’ liefde.

Voor de vele blijken van medeleven, na het plotseling overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.
Zus Knapen – Naus
en kinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 7 augustus a.s. om 10.00 uur.

in memorieboek 8 bewaarde Pastoor nijhof de foto van het graf van Jan Knapen ná de begrafenis

Tags: ,