Tunissen, Jacobus Wilhelmus

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan
JACOBUS WILHELMUS TUNISSEN

weduwnaar van
ANNA VAN BOMMEL

Hij is geboren te Leveroy op 6 november 1910. Na een welbesteed leven en voorzien van het H. Sacrament der Zieken is hij vredig gestorven in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 19 maart 1988. Op dinsdag 22 maart hebben wij hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Uitvaartdienst.
Hij was een échte mens van Leveroy. In hart en nieren. Iedereen kende hem.

In zijn beste jaren was hij daarom present bij de verenigingen die er tóen waren: de Schutterij, de Handboog, de Jagersvereniging. Hij hield van zijn Leveroy en wie aan zijn dorpje kwam, kwam aan hem.

Ook was hij een man, die gelouterd door het leven, tegenslagen kon verwerken. Met een voorbeeldige kracht heeft hij de plotselinge dood van zijn echtgenote aanvaard. Hij bleef trouw aan zijn principes als mens en als christen. Eenmaal op leeftijd gekomen zocht hij zijn vrijetijdsbesteding in de natuur en in zijn tuin. Hij kon genieten van de vrijheid in bos en wei en met gepaste trots spreken over zijn bloemen en planten.

Zo ging zijn leven in eenvoud voorbij, een leven van zorg, aandacht en belangstelling voor zijn geliefden; een leven dat zijn einde vond in een liefdevolle verpleging.

Het geloof dat hem door zijn ouders was aangereikt is hij trouw gebleven in woord en daad. Moge de Heer van het Leven deze mens aanvaarden als Zijn trouwe dienstknecht.

Moge hij rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

Kinderen Tunissen, kleinkinderen en achterkleinkind.

De laatste zeswekendienst zal gehouden worden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zaterdag 7 mei a.s. om 19.00 uur.

 

 

 

Tags: