Korten, Geertruda – Tunissen

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan
GEERTRUDA TUNISSEN

echtgenote van
CORNELIS KORTEN

Zij is geboren te Leveroy op 9 maart 1908. Op 25 januari 1988 is zij overleden, thuis te Leveroy, nog voorzien van de H. Ziekenzalving. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk nebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op vnjdag 29 januari 1988.
Een eenvoudige, maar sterke en moedige vrouw, moeder en oma is uit ons midden weggenomen, na een leven van moederlijke zorg, aandacht en grote liefde voor haar man, haar 8 kinderen en 21 kleinkinderen. Altijd was zij en bleef zij het centrum van haar huis aan de Sillenhoek, waar iedereen zich door haar gastvrijheid thuis voelde.

Meer dan 50 jaar was zij getrouwd met haar dierbare echtgenoot, met wie zij vreugde en verdriet deelde, al die lange jaren, in een onverbrekelijke huwelijkstrouw. Samen hebben zij gebeden en gedankt, samen gefeest en gerouwd, samen gelachen en gehuild. Na zoveel trouwe jaren is net moeilijk afscheid te nemen. Daarom moeten wij stilstaan bij datgene waardoor zij tóch bij ons blijft. Wij denken dan aan haar leven dat heel gewoon was, maar daardoor zo ontwapenend. Zij was open van hart, zei in alle eenvoud waar net op stond en men wist wat men aan haar had. Vele mensen gingen daarom ook heel graag met haar om.

Zij stond heel dicht bij de natuur. Bloemen en planten waren haar lust en haar leven. Daar kon zij uren over praten en haar tuin zag eruit als een klein kleurrijk paradijs. Met een glunderend gezicht vertelde zij erover en zij ging met haar prachtige bloemen om alsof het kinderen waren. Men kon haar een groot plezier doen door met haar een kaartje te leggen. Daar ging zij helemaal in op. Kort voor haar plotselinge dood speelde Moeke nog het laatste spelletje van haar leven met vader. Toen is zij heengegaan naar het grote paradijs van het beloofde land, waar zij na een welbesteed leven van zomen en werken, mag vertoeven bij onze goede God, op Wie zij tot aan het einde van haar leven rotsvast heeft vertrouwd.

Mam, rust nu maar in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, na het plotseling overlijden en bij de Uitvaartdienst van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.

C. Korten, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van Leveroy op zondag 13 maart om 10.00 uur.

Tags: