Dag: 25 januari 1988

Korten, Geertruda – Tunissen

25/01/1988

Ter dankbare herinnering aan GEERTRUDA TUNISSEN echtgenote van CORNELIS KORTEN Zij is geboren te Leveroy op 9 maart 1908. Op 25 januari 1988 is zij overleden, thuis te Leveroy, nog voorzien van de H. Ziekenzalving. Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk nebben wij haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op vnjdag […]

Bidprentjes