Moonen, Franciscus

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

FRANCISCUS MOONEN

weduwnaar van
BARBARA LAMBRICHTS

Hij werd geboren te Nederweert op 26 maart 1900.

Na een welbesteed leven gal hij dit leven terug aan de Schepper op 10 november 1987 in het Bejaardenoord *Huize Beek en Bos’ te Heythuysen, voorzien van het H. Sacrament der Zieken.

Na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, op 13 november d.o.v. hebben wij afscheid van hem genomen in het Crematorium te Heeze.

Kort na moeder’s dood moeten wij nu afscheid nemen van vader. Zijn levenstrein staat nu definitief stil. Heel zijn leven is hij op het goede spoor gebleven. Dat leven is gekenmerkt door vreugde en verdriet, door voorspoed en tegenslag. Maar hij is er doorheen gekomen als een sterke man, daarbij gesteund en gedragen door zijn lieve echtgenote, met wie hij meer dan 60 jaar in een trouw huwelijk heeft gezorgd, geleefd en gewerkt. Zijn kinderen waren zijn trots en daarom heeft de dood van zijn oudste zoon, nog niet zo lang geleden, hem veel verdriet gebracht. Toch probeerde hij weer verder te leven, alhoewel zijn vitaliteit zienderogen achteruit ging. Gelukkig kreeg hij veel steun van al zijn geliefden; en zoals hij als seinwachter vele mensenlevens heeft bewaakt en beschermd, zo ook hebben zijn kinderen en kleinkinderen hem bewaakt tot aan het einde van zijn leven.

Wij hopen en verwachten dat de Heer hem nu een plaatsje gunt in het Beloofde Land. Vooral ook omdat hij altijd een trouwe dienaar is geweest. Een voorbeeld ook van gebed en godsdienstig leven. De kerk en de priesters stonden bij hem in hoog aanzien en steeds was hij present bij de week-end vieringen en altijd devoot en eerbiedig, met een diep respect voor het Allerheiligste! Met grote liefde en toewijding S hij de laatste tijd verpleegd en geholpen door het personeel van het verzorgingshuis ‘Beek en Bos’. Daar ook is hij in alle rust en vrede ingeslapen. Van daaruit vertrok hij naar het allerlaatste station ‘Hemelrijk’.
Moge hij daar rusten in vrede!

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens zijn verblijf in ‘Huize Beek en Bos’, na het overlijden en bij het afscheid van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank.
Kinderen, klein- en achterkleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op 2-de Kerstdag, zaterdag 26 december, om 10.00 uur.

Tags: