Op het Roodt, Elisabeth

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan
MARIA ELISABETH OP HET ROODT

weduwe van
WILHELMUS HUBERTUS RAEMAKERS

Zij werd geboren te Elmpt (Dld.) op 12 april 1906 en overleed, na een liefdevolle verzorging in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert, voorzien van het H. Sacrament der Zieken, op 7 november 1987.

Na een plechtige Uitvaartdienst in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy, hebben wij afscheid van haar genomen in het Crematorium te Heeze op 11 november d.o.v.

Een eenvoudige vrouw. Eerlijk, oprecht en rechtuit. Uit het goede hout gesneden. Met heel veel zorg voor haar gezin. In de crisistijd was het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te binden. Toch slaagde zij erin, dankzij haar liefde en haar ijver. Zij schuwde het werk niet, stak zelf de handen uit de mouwen voor haar kinderen.

Dankbaar was zij voor kleine attenties en zij kon uren praten over vroeger. Totdat haar vitale krachten achter-uit gingen en zij eerst naar een verzorgingshuis moest en nadien naar een verpleegcentrum. En als wij haar nu uit handen geven, dan doen wij dat met overgave, in navolging van haar zelf. Want haar geloof was sterk als een rots. Zolang het maar enigszins kon, was zij in Leveroy altijd present in de kerk. Zij kwam niet op de voorgrond, dat wil-de zij ook niet. Maar zij deed mee met alles wat de kerk en de priesters vroegen. Een trouwe dienares van God, Die onze Vader is. Moge God haar nu welkom heten in Zijn nabijheid. Moge zij rusten in vrede. Voor Uw hartelijke blijken van medeleven, ons betoond tijdens de ziekte, na het overlijden en bij het afscheid van haar, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U oprecht dank.

Kinderen Raemakers, klein- en achterkleinkinderen.
De laatste zeswekendienst is op 2-de Kerstdag, zaterdag 26 december, ‘s morgens om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Tags: