Boerderijfeest

0 Comment

BOERDERIJFEESTEN LEVEROY 1987

Zaterdag 27 juni en zondag 28 juni 1987

Het is al weer 5 jaar geleden dat de feestcommissie van fanfare “Concordia” uit Leveroy naar de eigenaar van ’Thomassenhof ’ stapte om op de binnenplaats van deze historische boerderij een echt dorpsfeest te mogen organiseren. Op dit verzoek werd door de eigenaar en voorzitter van de fanfare positief en vol enthousiasme gereageerd zodat aan de grootse opzet van het feest werd begonnen. Het succes was enorm en voor de feestcommissie was het een echte stimulans om er mee door te gaan.

Het vorig jaar werd het boerderijfeest uitgebreid met de zondagmorgen en -middag.Ook dit jaar is twee dagen feest met een duidelijke folkloristische inslag aangepast aan de traditionele omgeving.

Zaterdagavond vanaf 20.00 uur is er stemmings- c.q. dansmuziek door de zeer bekende Maaskapel uit Wessem terwijl de folkloristische dansgroep de “Koeberghoppers” uit Helden voor de nodige afwisseling in het programma zal zorgen.

Zondagmorgen vanaf 11.00 uur treedt fanfare St. Gabrielle uit Hoensbroek o.l.v. Ivonne Schreurs-Tauber op met een populair programma waarna de blaaskapel van deze fanfare uit Hoensbroek verder de stemmingsmuziek zal verzorgen.

Naar berichten die ons ter ore zijn gekomen zullen zij dit doen op een zodanige wijze n.l. muziek en stemmingselementen dat de bezoekers zeker aan hun trekken zullen komen. De dansgroep van de LV.B. uit Leveroy maakt in hun schitterende en aangepaste kleding het middagprogramma compleet.

Straatmuzikant Buddeger uit Castenray zal de bezoekers aan tafel opzoeken om hen tussen de muziek en dans door met aangepaste zang en muziek in stemming te houden.

Voor de kleintjes worden in de schuur van de boerderij video-films gedraaid zodat de ouders volop kunnen genieten van sfeer en muziek.

Voor de inwendige mens wordt uiteraard gezorgd middels barbecue-lekkernijen en aan de sfeer en omgeving aangepaste culinaire geneugten. Op zaterdagavond wordt wederom een hof-loterij gehouden ten bate van het instrumentenfonds van de fanfare met ais hoofdprijs een varken.

Er wordt op beide dagen geen entree geheven, zodat u zeker niet moet verzuimen om b.v. gedurende uw zondagse ritje met de fiets de boerderij “aan te doen” voor het meemaken van het gehele gebeuren.

Wanneer de weergoden meewerken zal het eerste lustrum-boerderijfeest zeker slagen, daar staat de organisatie borg voor.

Noteert u alvast 27 en 28 juni a.s. voor een bezoekje aan het feest en tot ziens.

De feestcommissie van fanfare Concordia Leveroy.

Tags: ,