Sieben, Joannes

0 Comment


De kunst van het leven
is de juiste weg te vinden.

Ter dankbare herinnering aan
JOANNES MATHIJS SIEBEN

echtgenoot van
MARIA CATHARINA CUIJPERS

Hij is geboren te Nederweert op 6 oktober 1924. Na een liefdevolle verzorging thuis  ziekenzalving te te hebben ontvangen hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy, na een plechtige Eucharistieviering op vrijdag 19 juni 1987.

Hij was een man uit één stuk, een sterke persoonlijkheid, die tevreden en heel eenvoudig door het leven ,g, eerlijk en rechtschapen. Met grote zorg heeft hij gewerkt aan de opbouw van zijn gezin, samen met zijn goede echtgenote. Samen ontdekten zij de kunst van het leven en vonden al doende de juiste weg. Hij wilde nooit op de voorgrond komen, maar volbracht zijn levenstaak in alle stilte. Daarbij vond hij wel de kracht om in alle omstandigheden zichzelf te blijven. Hij schoof zijn verantwoordelijkheid nooit op de schouders van a, deren. Integendeel, zipt levensdevies was: “leder moet zijn eigen pakje ter markt dragen”. Hij heeft dat gedaan tot aan het laatste ogenblik van zijn leven. In volle berusting heeft hij zonder te klagen zijn ziekte en uiteindelijk de dood aanvaard.

Zijn voorliefde voor de natuur en voor alles wat groeit en bloeit, was hartveroverend. Uren kon hij stil aan het water zitten om tijdens het vissen te genieten van de heerlijkheid van de schepping, zoals hij het zelf uitdrukte. Heel dankbaar was hij voor de tedere zo, die hij tijdens zijn lange ziekte kreeg, vooral van zijn lieve vrouw, die hij op handen droeg. Dankbaar ook voor de kinderen, die zijn leed hebben verlicht door als één man rond hem te blijven. Dankbaar voor zijn broer en zus, die vanuit Canada waren overgekomen, om hem een laatste groet te brengen. Maar wij zijn hem ook dankbaar voorde wijze, waarop hij ons allen ontwapend heeft door sijn rotsvast geloof. als trouwe dienstknecht van de heer heeft hij ons voorgedaan hoe wij moeten leven en hoe wij moeten sterven. Moge de Heer van alle leven hem nu bevrijd hebben van alle zorgen en hem de rust geven, die hij na zijn welbesteed leven, heeft verdiend.

Pap, rust in vrede’

Voor de vele blijken van medeleven tijden de de ziekte, na het overlijden en bij de uitvaart van mijn dierbare echtgenoot en onze zorgzame vader en op, zeggen wij U hartelijk dank

M. Sieben – Cuijpers
kinderen en kleinkinderen

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te leveroy op zaterdag 1 augustus om 19.00 uur.

Tags: ,