Venner, Peter Hubertus

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan

PETER HUBERTUS VENNER

Hij werd geboren te Nederweert op 11 juli 1912. Na een moedig leven overleed hij op 7 mei 1987 in het St. Jans Gasthuis te Weert. Tevoren ontving hij het H. Sacrament van de Zieken. Wij hebben afscheid van hem genomen tijdens een plechtige Eucharistieviering te Leveroy op maandag 11 mei 1987.

Hij was een man met een ijzeren wil. Ondanks zijn zware handicap, heeft hij ais een moedig mens geleefd, zonder te klagen.

Zolang het nog ging, deed hij overal aan mee. En vaak zag men hem, weer of geen weer, op de fiets richting Mildert. Daar kon en mocht hij zich nog dienstbaar maken, evenals thuis waar hij In zijn tuin vaak ijverig werkte.

Met een groot geloof trok hij naar Lourdes, naar zijn Maria, Die voor hem een bron van kracht en sterkte was. Het geloof sierde trouwens heel zijn leven en hij kwam daar recht voor uit. Wat dit betreft stond zijn leven In het teken van rechtvaardigheid en eerlijkheid. Men wist precies wat men aan hem had. Bewonderenswaardig was ook de vanzelfsprekendheid, waarmee hij zijn handicap aanvaardde. Ook al moest hij zich vaak behelpen, klagen was er niet bij. Biddend en gelovig accepteerde hij dat hij vaak niet kon wat anderen wél kunnen.

En hij was daarbij heel dankbaar voor de vele Jaren van liefdevolle verzorging, die hij thuis kreeg van zijn zus Anna. Moge hij nu thuis zijn bij de Vader in Wie hij een onwrikbaar geloof had.

O. L. Vrouw van Lourdes, zegen hem.
Voor alle blijken van medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van onze dierbare overledene, zeggen wij hartelijk dank.

Familie Venner.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy, op zondag 28 juni 1987 om 10.00 uur.

Tags: