Koppen, Kierkels Anna Maria Barbara

0 Comment

n dankbare herinnering aan

ANNA MARIA BARBARA KIERKELS

echtgenote van
THOMAS THEODORUS KOPPEN

Geboren te Leveroy op 20 november 1902, overleden in het Verpleeghuis St. Martinus te Weert op 11 november 1986 en begraven op 14 november te Ospel.

Na een zorgzaam, liefdevol en verdienstelijk leven is op 83 – jarige leeftijd, de leeftijd van de zeer sterken, van ons heengegaan mijn lieve vrouw, ons aller Mam en Oma Anna Maria Barbara Koppen – Kierkels.

Met grote dankbaarheid denken we terug aan alles wat ze voor ons betekend heeft. Vanaf 1946 heeft zij met grote liefde ons gezin van negen kinderen samen met vader verzorgd en opgevoed. Een grote opgave, die ze met vader heeft volbracht. Ze was een vrouw met een groot geloof, zocht steeds haar kracht en steun bij de Heer en had een bijzondere devotie tot de Heilige Maagd Maria, wiens beeltenis altijd was versierd met een bloemetje en een kaarsje. Vier jaar ge-leden kon ze thuis wegens ziekte niet meer verzorgd worden en moest ze opgenomen worden in het Martinus-Verpleeghuis in Weert.

Jarenlang is ze daar omgeven met de liefde van haar man en kinderen en buitengewoon fijn verpleegd door de zusters en broeders van het Verpleeghuis. Daar heeft zij vooral het laatste jaar ontzettend geleden en ge-streden. Tot het laatste toe heeft zij gelukkig haar dierbaren om zich heen mogen hebben. Wij kunnen er zeker van zijn dat O.L. Heer haar met open armen heeft ontvangen. Lieve vrouw, Mam, wij danken u voor alles. Rust nu maar uit, u hebt het echt verdiend.

Wanneer Mam nu zou kunnen spreken, zou dit haar antwoord zijn : „Lieve man, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen; bedankt voor alles wat jullie voor mij betekend hebben. Zorg goed voor vader, tot ziens bij de Heer”.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn dierbare vrouw, ons Mam en Oma, zeggen wij U hartelijk dank.

Th. Koppen, kinderen, klein – en achterkleinkinderen.

Tags: ,