Moonen – Lambrichts , Barbara

0 Comment


Blijf in Uw herinnering bewaren

BARBARA LAMBRICHTS

echtgenote van
FRANCISCUS MOONEN

Op 30 augustus 1902 is zij geboren in Budel. Na een zorgzaam en welbesteed leven overleed zij in het St. Laurentius-ziekenhuis te Roermond op 9 juni 1986, na voorzien te zijn van het H. Sacrament der Zieken. Wij hebben voor het laatst de Eucharistie met haar gevierd in de St. Barbarakerk te Leveroy op vrijdag 13 juni d.o.v.

Zij heeft een hoge leeftijd bereikt. Heel haar leven stond in het teken van ijverig werken en zorgen voor haar geliefden. In en rond haar huis, waar zij meer dan tachtig jaar woonde, had zij tot op de laatste dag altijd alles keurig in orde. En dat kon zij ook, ondanks haar hoge leeftijd, omdat zij een ijzeren wit had. Pas de laatste week van haar leven kwam zij tot rust, die overging in een eeuwige rust. Erg zal zij gemist worden, vooral door haar man, met wie zij 62 jaar getrouwd was en waarmee zij in ongeschonden trouw haar leven en haar lief en leed deelde.

Groot was haar belangstelling voor het wel en wee van haar kinderen, klein- en achter- kleinkinderen, die allemaal bij haar steun en troost vonden, als het nodig was. Zij was kordaat in haar optreden en daarom wist iedereen wat men aan haar had. Haar geloof was voor haar een rotsvaste zekerheid. Als het enigszins kon, was zij elk week-end present in de kerk, waar zij een voorbeeld was van gebed en godsdienstzin, zonder reserve.

En zo heeft zij haar ja-en nooit in ledigheid doorgebracht, altijd bezig, werkend, zorgend en biddend. Nu de stilte ven de dood haar omhuld heeft, zullen wij haar nooit mogen vergeten. Wij moeten veel van haar rusteloos leven meedragen als een parel en dit doorgeven aan hen die na ons komen. En moge de Heer van leven en dood haar aanvaarden als de sterke, gelovige vrouw, die haar levensopdracht als christen vervulde tot aan het einde toe. Moge zij in Gods nabijheid rusten in vrede.

Voor Uw blijken van medeleven, tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en oma, zeggen wij U hartelijk dank.

F. Moonen,
kinderen, klein- en achterkleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 27 juli om 10.00 uur.

Tags: