Theunissen, Ruud

0 Comment


Ter herinnering aan

RUUD THEUNISSEN

Hij is geboren te Heythuysen op 13 oktober 1965. Na een noodlottig ongeval is hij plotseling overleden te Baexem op 27 augustus 1985. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Ruud: Wij hadden allemaal nog zoveel verwachtingen van je. En nu moeten wij ineens afscheid van je nemen. Je lieve ouders, die 19 jaren dag en nacht voor je hebben gezorgd met zichzelf wegcijferende liefde en die elke dag weer genoten van je spontaniteit en van je stralende blijdschap en kinderlijke eenvoud. moeten nu zonder jou verder. Wat heb je het goed bij hen gehad en wat waren zij trots op je. Je zusje Sandra zal jou heel erg missen. Alle kleine zorgen deelde je met haar, jullie vormden een eenheid in vreugde en verdriet. “Ruzie” stond niet in jullie woordenboek. Integendeel, toen je terugkwam van vakantie versierde zij het huis en schreef met grote letters op een stuk karton: Welcome Home!! Zo blij waren jullie elke dag met elkaar.

Je vriendin Sandra vond bij jou hartelijke geborgenheid, rust en liefde en zij was intens gelukkig met jou. Haar leven was een stuk van jouw leven geworden en zij heeft gelukkig alleen maar mooie en warme herinneringen van je over gehouden. Al je vrienden, met name je voetbalvrienden, wisten dat je ondanks je sterk voorkomen toch een gewone jongen was met een klein hart, een hart dat wagenwijd openstond voor problemen en vragen van anderen, een hart ook dat in vuur en vlam kon geraken als er ergens onrecht of oneerlijkheid in het spel was. Ruud, wij bedanken je voor alles. Met grote’ verslagenheid nemen wij afscheid van je, maar je blijft van ons, want wij kunnen je nooit vergeten.
Heer onze God: Bewaar ons kind in Uw liefde, die niet vergaat. Bewaar ons kind in Uw vrede, die blijft in eeuwigheid. Voor Uw blijken van medeleven, ons betoond na het plotseling overlijden en bij de begrafenis van Ruud, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U van harte dank.

Piet en Zus Theunissen – de Kunder,
Sandra, Oma de Kunder – Caris, Sandra Smeets.

De zeswekendienst zal worden gehouden op zondag 13 oktober 1985 om 10.00 uur in de parochiekerk van de H. Barbara te Leveroy.

Tags: