Mestrom, Harrie

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

HARRIE MESTROM

echtgenoot van
MIA KESSELS

Hij is geboren te Linne op 29 augustus 1923. Na een moedig gedragen ziekbed overleed hij thuis te Leveroy op 10 augustus 1985. Voordien heeft hij in volledige overgave het H. Sacrament der Zieken ontvangen. Na een plechtige eucharistieviering hebben we hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy.

Berekend naar menselijke maatstaven hebben we veel te vroeg afscheid moeten nemen van mijn goede man en onze dierbare vader en ons aller vriend. Hij was pas 61 jaar. Zelf hield hij van het leven en kon er volop van genieten. Daartoe had hij geen grote dingen nodig, integendeel, hij was tevreden met het gewone, het eenvoudige, datgene wat voor de hand ligt. Uiterst bescheiden stelde hij zich altijd op en wilde niet op de voor-grond komen. En wat hem vooral sierde, dat was zijn eerlijkheid. Iedere mens werd door hem rechtvaardig en eerlijk behandeld en hij was dan ook erg teleurgesteld als hij voelde dat er in de relaties met mensen oneerlijkheid in het spel was.

Voor zijn goede echtgenote en kinderen was hij een echte vader, vol belangstelling en meelevend met hun wel en wee. En het is een grote vreugde voor hem geweest, dat hij door hen thuis verzorgd is en dat ze hem hebben bijgestaan tot in het uur van de dood. Hij heeft zijn ziekte aanvaard als een “groot” mens. Nooit hoorde men hem klagen en soms zelfs wist hij zijn eigen leed met een zekere humor te relativeren. Voor zijn vrienden van de Beugelclub “Opheyshof was hij een prachtige kameraad en een hartelijke medemens. Moge de Heer van leven en dood, in Wie hij altijd vertrouwen heeft gehad, hem nu aan-vaarden als Zijn vriend, Zijn kameraad.

Vader, rust in vrede en bedankt voor alles!

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn dierbare man en onze lieve vader, zeggen wij U hartelijk dank.

Mia Mestrom – Kemels,
Hilde en Frank,
Marianne, Josien.

harrie mestrom

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 29 september om 10.00 uur.

Tags: ,