Leunissen – Van Roij, Hendrika

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan
HENDRIKA VAN ROIJ

weduwe van
MATHIEU LEUNISSEN

Zij is geboren te Heythuysen op 10 januari 1898. Voorzien van het Sakrament der Zieken overleed zij plotseling te Leveroy op 4 augustus 1985. Na een plechtige eucharistie-viering is zij begraven op het parochiekerkhof te Leveroy op woensdag 7 augustus 1985.

Een sterke, kordate vrouw was zij. Zelfs op haar hoge leeftijd van 87 jaar wist zij zich goed te handhaven. Zij sloeg zich overal doorheen met een onwankelbaar vertrouwen in de Heer van alle leven. Haar rozenkrans was haar wapen, waaraan ze zich dagelijks meerdere malen optrok. Haar godsdienstzin was zo sterk dat zij, ondanks haar ziekte, toch probeerde nog deel te nemen aan alle kerkelijke vieringen. De kerk was haar toeverlaat en steun. Vlak vóór de hoogmis op zondag is zij plotseling in de ruimte van de St. Barbarakerk, die haar zo dierbaar was, gestorven. In haar leven als jonge vrouw werd zij uitgekozen om voorzitster te zijn van de toenmalige Boerinnenbond, een taak die haar ook op het lijf geschreven stond. Zij had van de Schepper talenten gekregen die zij in die tijd volop gebruikte en nadien ook als voorzitster van de Bejaardenvereniging. En vaak in moeilijke tijden wist zij het hoofd koel te houden en stimuleerde zij anderen om moedig verder te gaan. Zij hield van mooie dingen, van de natuur en van bloemen en zij kon genieten van de eenvoudige, fijne dingen van het leven en was; er dankbaar voor. Dankbaar ook voor de zorg waarmee haar kinderen en kleinkinderen haar omringden, zeker na de dood van haar dierbare echtgenoot Mathieu Leunissen. Moge de Heer onze God, waaraan zij haar leven en gebeden heeft toegewijd, nu deze sterke vrouw opnemen in Zijn land van Belofte, waar zij voor altijd mag rusten in vrede sarren met vader.

O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand zegen haar.

Voor de vele blijken van medeleven ondervonden na de plotselinge dood en bij de begrafenis van onze dierbare moeder en oma, zeggen wij U van hartelijk dank.
Kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 22 september 1985 om 10.00 uur.

Tags: