Roij van – Snijkers, Gertruda

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan
GERTRUDA SNIJKERS

weduwe van
JOANNES VAN ROIJ

Op 26 januari 1894 is zij geboren te Neeritter. Na een lang en welbesteed leven overleed zij in het St. Jans Gasthuis te Weert op 22 juli 1985. Tevoren ontving zij het H. Sacrament der Zieken. Wij hebben haar ter ruste gelegd bij haar echtgenoot op het parochiekerkhof van Leveroy, na een plechtige Eucharistie-viering op 25 juli d.o.v.

Wie meer dan 91 jaar mag leven hier op aarde, moet heel dankbaar zijn. Dat was zij ook, zij dankte de Heer voor elke dag die haar gegeven werd. In dat lange leven heeft zij niet stil gezeten. Als jonge vrouw verzorgde zij kinderen in Den Haag en Köningswinter. En dat deed zij met grote ijver en bekwaamheid, zodat de band met die kinderen is blijven bestaan tot de dag van haar overlijden. Nadien nam zij door het huwelijk met Joannes van Roij, die weduwnaar was, een volledig gezin op haar schouders en meer dan 40 jaar ging daardoor haar zorg uit naar de kinderen uit dat gezin en naderhand naar de kleinkinderen. Zij had veel zorg voor hen, was belangstellend en leefde in alles met hen mee als een echte moeder. En dat is toch wel bewonderenswaardig! Veel verdriet heeft zij gehad toen haar goede echtgenoot stierf, want hun wederzijdse trouw en liefde waren groot en altijd waren zij samen. Nu mogen zij samen rusten in vrede! Zij kon genieten van alles wat er in de schepping groeit en bloeit en zij had een grote voorliefde voor bloemen, die zij zag als een cadeau van de Schepper. Trouwens die Schepper stond bij haar op het eerste plan. Zij was diep gelovig, kon nog bidden als een kind en was op de zondag voor haar plotselinge dood ‘s-morgens nog in de hoogmis om zich te sterken met het heilig brood van God. Moge de Heer van leven en dood haar nu ook opnemen in Zijn vaderland.

O.L. Vrouw van Altijd durende Bijstand, zegen haar.

Voor de vele blijken van medeleven na de plotselinge dood van onze dierbare overledene, zeggen wij U hartelijk dank. Kinderen van Roij en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 8 september a.s. om 10.00 uur.

Tags: ,