Janssen, Sillekens Nel

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

NEL SILLEKENS

echtgenote van
NIC JANSSEN

Zij is geboren te Neer op 4 juli 1905. Na een welbesteed en zorgzaam leven en voorzien van het Sacrament der Zieken, heeft zij haar leven teruggegeven aan de Schepper op 11 juli 1985 in het St Jans Gasthuis te Weert. Wij hebben haar ter ruste gelegd op het parochiekerkhof van Leveroy op zaterdag 13 juli 1985, na een plechtige Uitvaartdienst met Eucharistieviering.

Onze dierbare overledene is gestorven zoals zij heeft geleefd: in alle stilte, rustig, zacht en kalm. Zo was haar leven immers. Heel eenvoudig en uiterst bescheiden heeft zij gezorgd voor haar man. haar kinderen en kleinkinderen. Nooit wilde zij op de voorgrond komen, maar in de huiselijk warmte van naar woning leefde zij als een hartelijke, meelevende moeder en lieve oma.

Ën altijd was zij bezig, altijd ijverig, zelfs op haar hoge leeftijd zorgde zij ervoor dat haar huis in orde was. zodat iedereen, op welk uur van de dag ook, kon binnenkomen. Daarom waren de kinderen en kleinkinderen ook graag bij haar, bij haar waren zij welkom en voelden zij zich thuis. Groot was haar belangstelling voor het wel en wee van haar geliefden. Van haar straalde uit een warmte, die echt was en oprecht. Wat zij zei, deed zij ook. In haar was geen bedrog, maar pure eerlijkheid.

Bijna 45 jaar was zij getrouwd met haar goede man Nic. Hun huwelijk was een groot teken van trouw en liefde voor elkaar. Zij hoorden bij elkaar zoals de zon bij de hemel en de muren bij een huis. Samen nebben zij in trouwe verbondenheid geleefd en gewerkt en gezorgd. Zij was een diepgelovige vrouw. Als het maar enigszins kon, dan was zij elke zondag present in de parochiekerk. Zij was voor ons allen een prachtig voorbeeld van een geloof, dat we! eenvoudig is maar dat, bij alle tegenslagen van het leven, bergen kan verzetten.

Moge de goede God haar nu opnemen in het Beloofde Land als dank voor alles wat zij hier op aarde gedaan heeft voor haar goede man, haar dierbare kinderen en kleinkinderen en voor ons allen, door haar eenvoudig, maar wel voorbeeldig leven! Daarom blijft zij in onze herinnering als een vrouw, die sterk was in het goede. En zó moet zij ook blijven leven in haar mam kinderen en kleinkinderen. temidden van deze plotselinge dood, zal dit dan ook voor hen een grote troost zijn.

Mam, rust in vrede!
Voor het medeleven dat wij ontvingen tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van onze dierbare overledene, zeggen wij U oprecht dank.

N. Janssen, kinderen en kleinkinderen.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden op zondag 25 augustus 1985 om 10.00 uur in de St. Barbarakerk te Leveroy.

Tags: