Klaessen, Wiel

0 Comment


Ter dankbare herinnering aan
WIEL KLAESSEN
echtgenoot van
MIEN ROIJAKKERS
Hij is geboren te Swartbroek op 4 januari 1936. Na een moedig gedragen ziekte is hij overleden in het St. Catharina-ziekenhuis te Eindhoven op 9 mei 1985. Bij helder bewustzijn en op eigen verzoek ontving hij eerder thuis het H. Sacrament der Zieken. Op 13 mei 1985 hebben we hem begeleid naar zijn laatste rustplaats na een plechtige Eucharistieviering in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy.

Wiel, je bent er niet meer. Met pijn in het hart geven we je af. Maar je zult in onze herinnering blijven omdat je zo’n prachtige mens was. We zullen blijven denken aan de oprechte, mannelijke liefde, waarmee je 22 jaar alles deelde met je goede echtgenote. In je levensgemeenschap met haar deelde je je gevoelens en je belevenissen, je vreugde en je verdriet, je angsten en je dromen, je huis en je tuin, heel je hebben en houden. Met haar samen, vulde je je levensagenda in, reserveerde je altijd tijd voor haar, waardoor communicatie, liefde en zorg hun kans kregen. Tot in het uur van de dood bleef je bezorgd om Mien en zij om jou. Zij was jouw leven. Jij was haar leven. En toen je wist dat zij jouw heengaan kon
aanvaarden, toen kon jij je overgeven aan de Schepper. Zulk een levenshouding verdient ten volle de naam “liefde”. Maar ook zullen we nooit vergeten hoe je als een blijde, opgewekte mens leefde in onze gemeen-schap, hoe je soepel en probleemloos omging met je kameraden van “De Vriendenkring”.
We zullen nooit vergeten hoe je je uitsloofde voor de parochie door je nauwgezette plichtsbetrachting als administrateur van het kerkbestuur.
We zullen nooit vergeten hoe je als lid van het herenkoor “Canticum Novum” zelfs tijdens je ziekte bleef repeteren met een hartveroverende blijheid Van jou hebben we geleerd dat een mens in lijden en ziekte toch “groot” kan zijn. Vanaf je ziekbed gaf je ons moed en hoop en vertrouwen. Wiel, bedankt voor alles! Je hebt het geweldig gedaan! Moge de goede God nu voor jou zijn wat jij ons zo vaak hebt gegeven: levenslicht, levenskracht, levenswarmte.

Moge je rusten in vrede.

Voor de vele blijken van medeleven, tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van Wiel, zeg ik U heel hartelijk dank.Mien Klaessen – Roijakkers. Delaatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk te Leveroy op zondag 23 juni a.s. om 10.00 uur.

 

Tags: