Janssen, Nicolaas

0 Comment


Ter dankbare nagedachtenis aan

NICOLAAS JANSSEN

echtgenoot van
GERTRUDIS BERBEN

Hij is geboren te Leveroy op 13 februari 1908. In volle overgave aan de Heer van hemel en aarde heeft hij zijn leven in alle vrede teruggegeven aan Hem op Paaszondag 7 april 1985 in de verpleeginrichting Hornerheide te Hom. Tevoren heeft hij het H. Sacrament der Zieken ontvangen. Wij hebben hem ter ruste gelegd op het parochiekerkhof te Leveroy op donderdag 11 april d.o.v.

Zoals onze overledene heeft geleefd zo is hij ook gestorven, eenvoudig en stil. Hij heeft nooit in de schijnwerpers gestaan, maar hij leefde zijn leven als een oprechte, eerlijke medemens, die niet wilde opvallen, doch zijn leven voor een groot deel doorbracht in de stilte van zijn kleermakersatelier. Daar verdiende hij zijn dagelijks brood, een werk dat hij altijd deed met grote zorg en uiterste correctheid. En toen dat niet meer ging sloeg al heel gauw het noodlot toe en werd hij ziek, een ziekte die hij met grote overgave heeft aanvaard. Hij klaagde nooit. Zelfs niet toen hij moest opgenomen worden in de verpleeginrichting Hornerheide. Hij bleef de tevreden man, die blij was met elke kleine attentie en die o zo gelukkig was met het dagelijks bezoek van zijn goede echtgenote, met wie hij 43 jaar lief

en leed heeft gedeeld. Samen hebben ze het kruis van zijn langzame aftakeling gedragen, hierbij gesteund door de liefdevolle verzorging van de verpleegkundigen van de Stichting Hornerheide. Hij was van nature erg trouw.
In zijn beste jaren was hij 24 jaar lang sekretaris van de Schutterij St. Barbara en ook nog buksmeester. Dit werk deed hij met een inzet en toewijding die bewonderenswaardig waren. Hij was trouw aan zijn schutterij, een fanatieke trouw was het waarmee hij zijn opdrachten nauwkeurig en met grote inzet vervulde. Heel zijn leven stonden geloof en kerk bij hem op de eerste plaats. Hij was katholiek in merg en been en ook tijdens zijn lange ziekte, was hij bij alle vieringen in de kerk present, als het maar enigszins mogelijk was.

Moge de Schepper van hemel en aarde deze trouwe dienstknecht nu ook aanvaarden. Moge hij leven in Gods nabijheid. Moge deze eenvoudige mens, die op Paaszondag is gestorven, nu eeuwig Pasen vieren in de geborgenheid van onze Goede God en moge hij met de verrezen Heer zijn opgestaan uit de leegte van de dood naar een leven dat geen einde meer kent.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, na het overlijden en bij de begrafenis van mijn dierbare man, zeg ik U hartelijk dank.

G. Janssen – Berben.

De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de St. Barbarakerk te Leveroy op zondag 26 mei 1985 om 10.00 uur.

Tags: