Janssen – Joosten, Catharina

0 Comment


Dankbare herinnering aan
CATHARINA SOPHIA JOOSTEN

weduwe van
JOANNES JANSSEN

Zij werd geboren te Roggel op 24 april 1908. Na een welbesteed leven, overleed zij in het St. Laurentiusziekenhuis te Roermond op 18 maart 1982. Na een plechtige Eucharistieviering hebben wij haar ter ruste gelegd bij haar echtgenoot, op het parochiekerkhof te Leveroy op 20 maart d.o.v.

Onze dierbare overledene is gestorven zoals zij heeft geleefd. Stil en rustig. Onopvallend is zij door het leven gegaan. Zij was een bescheiden vrouw, eenvoudig en tevreden met alles, wat het leven haar maar kon geven. Haar kinderen en kleinkinderen vonden in haar een voorbeeld van grote trouw en zachtmoedigheid. Zij zocht altijd de vrede en het was haar grootste vreugde als zij wist, dat alles met haar kinderen en kleinkinderen goed was. Met vrouwelijke kracht heeft zij haar levenskruizen gedragen. Het viel haar zwaar enkele jaren geleden, om haar zoon Frits af te geven, het viel haar ook zwaar om kort daarna afscheid te moeten nemen van haar geliefde echtgenoot. Maar zij kon dat aanvaarden en zei heel rustig: „Daar is niets aan te willen, de mens wikt en God beschikt.” Daardoor was zij voor ons allen een heel groot voorbeeld van onwrikbare trouw en geloof in God, de Vader. Zij wilde nooit op de voorgrond komen. Jarenlang heeft zij getobt met haar ziekte, met vallen en opstaan. En iedere keer kwam zij weer overeind en leefde dan weer gelukkig en tevreden verder. Nu heeft zij haar hoofd definitief gelegd in de handen van haar Schepper. Moge zij rusten in vrede. Moge zij aanvaard worden in het Beloofde Land, het Land van God, waar zij altijd mag blijven wonen, samen met haar dierbaren, die haar voorgingen.

Voor de vele blijken van medeleven tijdens de ziekte, het overlijden en de begrafenis van haar, die ons zo dierbaar was, zeggen wij U hartelijk dank.
Kinderen Janssen en kleinkinderen.
De laatste zeswekendienst wordt gehouden in de parochiekerk van St. Barbara te Leveroy op zondag 2 mei 1982 om 10.00 uur.

Tags: ,